правозастосування

До питання про використання оціночних понять у податковому праві

У статті проаналізовано актуальні питання щодо використання оціночних понять у податковому праві. Зокрема, розглянуто наукові підходи щодо конкретизації оціночних понять у податковому праві, яку вони отримують в нормативному порядку або у судовій практиці.

Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод

Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод відіграє важливу роль у нашому житті. Адже моральні норми права сприяють ухваленню рішення відповідно до справедливості та гідності людини. Варто зазначити, що застосування права – це вміння правильно і доцільно вживати правові норми. Проте воно має і свої особливості. Застосування тісно взаємодіє з дотриманням, використанням та виконанням, проте може бути і самостійним щодо закону чи винесення рішень суду, де чітко проявляється роль застосування.

Застосування норм адміністративного права та механізм їх реалізації: теорія та практика

Досліджено проблеми застосування норм адміністративного права та механізм їх
реалізації. Зазначено, що процес реалізації норм адміністративного права неминуче
супроводжується своєрідними елементами, зокрема такими, як діагностика, моніторинг,
експертиза з боку органів виконавчої влади. Метою їхньої діяльності є найповніше
втілення у життя норм адміністративного права. Саме в такій взаємодії держави й особи
у сфері виконавчої влади знаходить вияв ефективне функціонування механізму