Застосування норм адміністративного права та механізм їх реалізації: теорія та практика

Lukianova H. L., Serkevych I. R. Application of administrative law and the mechanism
of their implementation: theory and practice
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-201...

1
Львівський державний університет внутрішніх справ
2
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Досліджено проблеми застосування норм адміністративного права та механізм їх
реалізації. Зазначено, що процес реалізації норм адміністративного права неминуче
супроводжується своєрідними елементами, зокрема такими, як діагностика, моніторинг,
експертиза з боку органів виконавчої влади. Метою їхньої діяльності є найповніше
втілення у життя норм адміністративного права. Саме в такій взаємодії держави й особи
у сфері виконавчої влади знаходить вияв ефективне функціонування механізму
реалізації норм адміністративного права. Наголошено, що реалізація адміністративно-
правових норм спрямована на досягнення позитивних, соціально корисних або (рідше)
соціально нейтральних цілей публічного адміністрування, а також на мінімізацію
адміністративно негативних результатів управлінської діяльності та запобігання їм.
Досягнення позитивних цілей й усунення негативних результатів управлінських дій
тісно взаємов’язані із формуванням і задоволенням потреб і законних інтересів суб’єктів
адміністративного права, передусім громадян. Стан адміністративної законності й
дисципліни багато в чому залежать не тільки від виду й розміру адміністративного
покарання за недотримання вимог адміністративно-правових норм (хоча це необхідно),
а й від того, якою мірою і за допомогою яких адміністративно-правових інструментів
відображаються й закріплюються у чинному законодавстві життєво важливі потреби і
законні інтереси громадян та організацій у сфері державного управління. Зроблено
висновок про те, що застосування норм адміністративного права посідає центральне
місце в механізмі їх реалізації, оскільки слугує основним юридичним засобом
забезпечення потреб і законних інтересів суб’єктів адміністративного права в межах,
встановлених нормами чинного законодавства, володіючи необхідною багатофунк-
ціональністю як специфічна форма й організаційний спосіб реалізації норм
адміністративного права, а також особлива стадія (підстадія) механізму їх реалізації.

1. Vdovichen V. A., Podorozhna T. S. Tsinnisni vyklyky administratyvno-protsedurnoho
zakonodavstva [Value Challenges of Administrative Procedural Legislation]. Pravo Ukrainy. 2019.
No. 5 (5–7). P. 63–79. 2. Bondarenko V. Umovy efektyvnosti zastosuvannia administratyvno-pravovykh
norm [Conditions of efficiency of application of administrative and legal norms]. Visnyk Natsionalnoho
universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky. 2016. No. 855. P. 32–37. 3. Pytannia
administratyvnoho prava [Issues of administrative law]. Kn. 3 / vidp. za vyp. N. B. Pysarenko. Kharkiv:
Pravo, 2019. 272 p. 4. Kolpakov V. K., Kuzmenko O. V. Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative
law of Ukraine]: pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2003. 544 p. 5. Borysenko M. O. Oznaky ta pryntsypy
pravozastosovnoi diialnosti: teoretychnyi aspekt [Signs and principles of law enforcement: a theoretical
aspect]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. 2015. T. 12, No. 3 (34). P. 23–27. 6. Dodin E. V.
Dokazyvanie i dokazatelstva v pravoprimenitelnoj dejatelnosti organov sovetskogo upravlenija [Evidence
and evidence in the enforcement of Soviet government]. Kiev; Odessa, 1976. 128 p. 7. Podorozhna T. S.
Pravovyi poriadok: teoretyko-metodolohichni zasady konstytutsionalizatsii [Legal order: theoretical and
methodological foundations of constitutionalization]: monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2016. 536 p.
8. Bocharov D. O. Pravozastosovcha diialnist: poniattia, funktsii ta formy: problemni lektsii [Law
enforcement activities: concepts, functions and forms: problematic lectures]. Dnipropetrovsk: AMSU,
2006. 73 p. 9. Zahalne administratyvne pravo [General administrative law]: pidruchnyk / I. S. Hrytsenko,
R. S. Melnyk, A. A. Pukhtetska ta in.; za zah. red. I. S. Hrytsenka. Kyiv: Yurinkom Inter, 2017. 568 p.
10. Publichna administratsiia i hromadiany: administratyvno-pravove rehuliuvannia vidnosyn [Public
administration and citizens: the administrative and legal regulation of relations]: monohrafiia / kol. avt.:
O. F. Andriiko, O. A. Banchuk, V. A. Derets ta in. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN
Ukrainy, 2017. 376 p.