cytotoxicity

Ідентифікація об’єктів для синтезу тіосульфонатних похідних бензохінону і гідрохінону

Бензохінон та його відновлена форма гідрохінон належать до фенольних сполук і містяться у живих організмах у вільній формі або у глікозидах. Вони є активними речовинами деяких лікарських рослин і мають фармакологічну дію на організм людини. Відповідно, їх похідні є важливими об’єктами для хімічного синтезу та розроблення нових лікарських засобів. Наведено результати структурної конструкції речовин з фрагментом бензохінону або гідрохінону та сполукою, що містить сірку.

СИНТЕЗ ТІОСУЛЬФОНАТНИХ ТА АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ БЕНЗОХІНОНУ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ ЇХ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Похідні хіноїдного ряду приваблюють, не лише як цікаві синтони для синтезу, а також як потенційні біологічно активні речовини, тому  актуальним  є модифікація сполук хінонового ряду різними фармакоформними фрагментами. Проведено структурний дизайн хлор- та броманілу дисульфуровмісними фрагментами, а саме тіосульфонатними, та хлоранілу – фрагментом 4-амінобутанової кислоти.

ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТІОСУЛЬФОНАТНИХ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ

Піримідин  та  його  похідні  є  важливими  об’єктами  для  хімічного  синтезу  та  розробки на  їх  основі  нових  лікарських  засобів.  Відоме  практичне  застосування  ряду  речовин  з піримідиновим  гетероциклом  у  медичній  практиці.  Проведено  прогнозований  скринінг біологічної  активності,  цитотоксичності  та  токсичної  дії  на  щурах  деяких  синтезованих тіосульфонатів піримідину з використанням відповідних on line програм.

ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ S-АЛКІЛОВИХ ЕСТЕРІВ 8-ХІНОЛІНТІОСУЛЬФОКИСЛОТИ

Хінолін та його похідні є важливими сполуками для хімічного синтезу та розробки на їх основі нових лікарських засобів. Відоме практичне застосування ряду речовин з хіноліновим гетероциклом вмедичній практиці.Нами проведено прогнозований скринінг біологічної активності, цитотоксичності та токсичної дії на щурахсинтезованих S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти з використанням відповідних online програм.