класицизм

ТВОРЧІСТЬ ФРАНЦИСКА ОЛЕНСЬКОГО ТА ЙОГО СКУЛЬПТУРНІ ТВОРИ В ОЗДОБЛЕННІ СПОРУД ЛЬВОВА

Франциск Оленський залишається однією з найоригінальніших у свій час постатей молодшого покоління львівського бароко другої половини XVIII століття, творча спадщина якого є вагомим внеском в історію розвитку мистецтва та культури України. У статті досліджено стилістичні особливості мистецьких скульптурних творів Ф.Оленського періоду пізнього бароко в оздобленні сакральних та житлових споруд Львова.

АНТИЧНІ ОБРАЗИ І ФОРМИ В АРХІТЕКТУРІ ПАЛАЦІВ КІН. XVIII – ПОЧ. XIX СТ.

Визначено античні образи і форми в архітектурі палаців кін. XVIII – поч. XIX ст. Зазначено, що архітектурно-художня система класицизму, зберігаючи в основі та повторюючи стійкі античні образи і форми, утвердилась в композиційних вирішеннях палацових споруд на території України, які довгий проміжок часу передували, співіснуючи паралельно з іншими стильовими течіями. Розвиток стильових тенденцій класицизму в палацовій архітектурі розвивався в контексті загальноєвропейської архітектурної школи та відображав її ідейно-художню різноманітність

ТВОРЧИЙ МЕТОД ЯКУБА КУБИЦЬКОГО В АРХІТЕКТУРІ ПАЛАЦОВИХ КОМПЛЕКСІВ КІН. XVIII- ПОЧ. ХІХ СТ.

Стаття присвячена творчому методу відомого польського архітектора Якуба Кубицького, який працював в кін. XVIII – поч. ХІХ ст. на території сучасних Польщі та України. Є автором таких палацових комплексів: палац у с. Бережце та смт. Вишнівець Тернопільської обл., у  с. Ладиги, с. Лашки (Морозівка), с. Деркачі, с. Семереньки, с. Морозівка, с. Ілляшівка, с. Самчики Хмельницької обл., с. Нападівка Вінницької обл.