природне світло

СВІТЛО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ САКРАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ ЛЕ КОРБЮЗЬЄ

Статтю присвячено аналізу світлової композиції в просторі сакральних будівель спроектованих видатним французьким архітектором Ле Корбюзьє в 50-60-х роках минулого століття. Розкрито сутність методики проектування світлового середовища модерних храмів архітектора, встановлено способи та засоби формування світло-просторових композицій цих будівель.

ОСВІТЛЕННЯ У КВАРТИРАХ ПРИСТОСОВАНИХ ДЛЯ ГАРМОНІЙНОГО СПІВІСНУВАННЯ ЛЮДЕЙ ТА ТВАРИН

Внутрішнє освітлення квартир, призначених для розміщення домашніх тварин, є багатогранним і важливим аспектом створення гармонійного середовища проживання як для людей, так і для їхніх супутників. Дослідження включатиме значення освітлення в інтер’єрах, де зручні домашні тварини, заглиблюючись у особливості дизайну, технології та переваги, які сприяють благополуччю як домашніх тварин, так і їхніх власників. Дослідження проливає світло на мистецтво та науку освітлення, орієнтованого на домашніх тварин, від забезпечення комфорту та безпеки до покращення загального життя.

СВІТЛО В САКРАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ХРАМУ

На підставі вітчизняного та закордонного досвіду церковного будівництва здійснено аналіз формування світло-просторової композиції сакрального простору сучасних греко-католицьких храмів в Україні і в зарубіжжі. Встановлено подібності і відмінності у способах та методах наповнення природним світлом сакрального простору сучасних греко-католицьких храмів порівняно із традиційними. Виявлено спільні та відмінні риси творчого світогляду архітекторів на принципи формування світлового середовища сучасного храму.

СТЕНОГРАФІЯ СВІТЛА В АРХІТЕКТУРІ СУЧАСНИХ ТЕАТРАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

Світло – це субстрат візуального образу, його сутність і основа. В театральному спектаклі, світло – це спосіб занурити глядача в атмосферу, задуману режисером і створену художником світла та акторами. Усе, що бачить людське око, являє собою нескінченний океан комбінацій світла. Тому декорацію вистави можна розглядати як динамічну побудову світлових потоків.