транспортний потік

Дослідження розподілу кореспонденцій транспортних засобів вулично-дорожньою мережею міст

Проблеми управління дорожнім рухом у великих містах ускладнюються тим, що збільшення інтенсивності руху транспортних засобів істотно перевищує пропускну здатність вулично-дорожньої мережі. Це призводить до насичення вулично-дорожньої мережі, що негативно позначається на її функціонуванні. В цій статті наведено аналіз  питання щодо поліпшення якості дорожнього руху за рахунок прогнозування інтенсивності руху після упровадження заходів із організації руху транспортних засобів.

Мультиагентне моделювання організації дорожнього руху в міських агломераціях

Розглянуто особливості мультиагентного моделювання для оптимізації дорожнього руху в центральних районах міст. Оцінюючи унікальні виклики, пов’язані з високою концентрацією транспорту, пішоходів та історичної забудови, досліджено потенціал мультиагентних систем для ефективного вирішення проблеми заторів, безпеки та якості життя у міських умовах. Потенціал мультиагентного моделювання в контексті управління дорожнім рухом у центральних районах міста дає змогу визначити ключові виклики та можливості.

Вплив пішохідних потоків на затримки транспорту перед саморегульованими перехрестями

У роботі розглянуто саморегульоване перехрестя, розташоване у житловому районі м. Львова. На локації розміщено багато точок притягання, тому інтенсивності транспортних та пішохідних потоків високі. На усіх підходах до перехрестя наявні нерегульовані пішохідні переходи, з яких на трьох відсутні острівці безпеки. Проведено натурні дослідження зі збиранням первинних показників транспортних та пішохідних потоків у пікові та міжпікові періоди.

Вплив інтенсивності та складу транспортного потоку на зміну його швидкості

Досліджено проблематику зміни швидкості транспортного потоку за різної інтенсивності та складу його руху. Для дослідження було обрано ділянку вулично-дорожньої мережі з різними геометричними параметрами (спуск, підйом та горизонтальна ділянка). Проаналізовано методи дослідження швидкості транспортного потоку, а також чинники, які впливають на зниження пропускної здатності вулично-дорожньої мережі. Визначено зміну коефіцієнтів нерівномірності руху транспортних потоків за годинами доби на досліджуваній ділянці та побудовано графік розподілу інтенсивності руху по годинах доби.

Вплив частки дозвільного сигналу світлофорного регулювання на тривалості транспортних затримок

На сьогодні спостерігається збільшення як рівня автомобілізації, так й інтенсивностей руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі. Часто це призводить до надмірного навантаження на існуючу систему організації дорожнього руху та шляхи сполучення. Як наслідок, зростає кількість та тривалість транспортних затримок у русі,  особливо у межах населених пунктів. Наслідком цього є утворення транспортних заторів, збільшення рівня витрати паливо-мастильних матеріалів, рівня шумового забруднення та викидів відпрацьованих газів.

Мінімізація затримок громадського транспорту на магістральних вулицях з координованим рухом

У роботі наведено результати досліджень, за допомогою яких удосконалено метод мінімізації затримки громадського транспорту на перехрестях, де діє система координованого управління рухом. Такі транспортні дослідження проводились із одночасним застосуванням натурних вимірювань з вивчення показників транспортного потоку та імітаційного моделювання у PTV VISSIM для перевірки рівня ефективності роботи координованого управління та достовірності отриманих результаті.

Assessment of the noise level on arterial streets depending on traffic flow indicators

Інтенсивність транспортних потоків зростає кожного року та значно посилює свій вплив на екологічну ситуацію та природнє середовище міської території. В містах України зростання шумового забруднення є дуже актуальною проблемою, тому що це сприяє великому навантаженню на навколишнє середовище, у зв’язку із зростанням кількості автомобільного транспорту. Інтенсивність транспортних потоків і підвищення щільної забудови призводить до зростання рівня шуму. Аналітичні методи розрахунку визначення рівня транспортного шуму мають низку недоліків. Для оцінки рівня шуму на магістральних вулицях м.

Minimization of traffic delay in traffic flows with coordinated control

У роботі розглянуто методику та результати транспортних досліджень, проведених методом натурних вимірювань, з визначення основних показників транспортних потоків зі значною нерівномірністю руху на магістральній вулиці в умовах координованого управління. Використовуючи метод імітаційного моделювання, визначено часові параметри світлофорного регулювання, за яких досягається зменшення затримки руху у прямому за зустрічному транспортному потоці шляхом зміни тривалості дозвільного сигналу залежно від величини інтенсивності руху.

Вплив інтенсивності транспортного потоку на шумове забруднення довкілля

Сучасне міське середовище з розвитком промисловості, зростання кількості транспортних засобів на дорогах та збільшення щільності забудов все більше негативно впливає на здоров’я і благополуччя населення міста. Серед чинників впливу навколишнього середовища є шумове забруднення, зокрема техногенний шум – небажані та шкідливі звуки, що створюються в результаті діяльності людини. На сьогодні шум є одним з найпоширеніших чинників забруднення серед усіх інших.

Підвищення пропускної здатності магістральних вулиць з регульованим рухом

Досліджується проблема щодо підвищення пропускної здатності магістральних вулиць з регульованим рухом. Було обрано прогони вулично-дорожньої мережі міста Львова за різної довжини і ширини проїзної частини, зокрема з найбільш насиченим дорожнім рухом. Проаналізовано методи підвищення пропускної здатності магістральних вулиць регульованого руху, а також чинники, які впливають на зниження пропускної здатності. Розраховано пропускну здатність перехресть за різного рівня їх завантаження. Побудовано розподіл середньої швидкості руху для прогонів різної довжини.