пропускна здатність

Модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, основаних на технології SDH

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, орієн- тованих на технологію SDH.

Modified Gomory-Hu SDH oriented algorithm for network optimization is proposed.

Вплив інтенсивності та складу транспортного потоку на зміну його швидкості

Досліджено проблематику зміни швидкості транспортного потоку за різної інтенсивності та складу його руху. Для дослідження було обрано ділянку вулично-дорожньої мережі з різними геометричними параметрами (спуск, підйом та горизонтальна ділянка). Проаналізовано методи дослідження швидкості транспортного потоку, а також чинники, які впливають на зниження пропускної здатності вулично-дорожньої мережі. Визначено зміну коефіцієнтів нерівномірності руху транспортних потоків за годинами доби на досліджуваній ділянці та побудовано графік розподілу інтенсивності руху по годинах доби.

Підвищення пропускної здатності магістральних вулиць з регульованим рухом

Досліджується проблема щодо підвищення пропускної здатності магістральних вулиць з регульованим рухом. Було обрано прогони вулично-дорожньої мережі міста Львова за різної довжини і ширини проїзної частини, зокрема з найбільш насиченим дорожнім рухом. Проаналізовано методи підвищення пропускної здатності магістральних вулиць регульованого руху, а також чинники, які впливають на зниження пропускної здатності. Розраховано пропускну здатність перехресть за різного рівня їх завантаження. Побудовано розподіл середньої швидкості руху для прогонів різної довжини.

Пропускна здатність вулично-дорожньої мережі з урахуванням способу розміщення зупинок громадського транспорту

Бурхливий процес автомобілізації з кожним роком охоплює все більше число країн, постійно збільшується автомобільний парк, кількість людей, що утягуються в сферу дорожнього руху. Ріст автомобільного парку й обсягу перевезень веде до збільшення інтенсивності руху, що в умовах міст з історично сформованої забудовою приводить до виникнення транспортної проблеми. Особливо гостро вона виявляється у вузлових пунктах вулично-дорожньої мережі.

Вплив вуличної стоянки на затримки та середню швидкість транспортного потоку

У роботі досліджується проблема впливу вуличної стоянки на затримки та середню швидкість транспортного потоку. Для дослідження було обрано ділянки за різного способу постановки автомобілів біля проїзної частини в центральні частині міста Львова із найбільш насиченим транспортним рухом. Для цього використовується програмне середовища PTV Vissim. Проаналізовано причини впливу вуличних стоянок на швидкість транспортного потоку та пропускну здатність проїзної частини.