Пропускна здатність вулично-дорожньої мережі з урахуванням способу розміщення зупинок громадського транспорту

TT.
2020;
: с. 13 - 22
https://doi.org/10.23939/tt2020.02.013
Надіслано: Липень 20, 2020
Прийнято: Вересень 10, 2020
1
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
2
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Бурхливий процес автомобілізації з кожним роком охоплює все більше число країн, постійно збільшується автомобільний парк, кількість людей, що утягуються в сферу дорожнього руху. Ріст автомобільного парку й обсягу перевезень веде до збільшення інтенсивності руху, що в умовах міст з історично сформованої забудовою приводить до виникнення транспортної проблеми. Особливо гостро вона виявляється у вузлових пунктах вулично-дорожньої мережі. Тут збільшуються транспортні затримки, утворяться черги і затори, що викликає зниження швидкості, невиправдані перевитрата палива і підвищене зношування вузлів і агрегатів транспортних засобів. Вказані питання постійно аналізуються як в теоретичному,  так і в практичному аспектах. На сьогодні повністю ліквідувати негативні наслідки автомобілізації неможливо, тому необхідно розробляти ефективні заходи щодо зменшення їх негативного впливу на міське середовище. Так нераціональне розміщення зупинкових пунктів громадського транспорту призводить до значного збільшення транспортних затримок. Відповідно до цього постає завдання щодо визначення оптимальних варіантів розміщення зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній мережі з урахуванням існуючих та проектованих умов руху.

1. White, P. R. (2016). Public transport: its planning, management and operation. Taylor & Francis. (in English).
https://doi.org/10.4324/9781315675770

2. Boeing, G. (2020). Planarity and street network representation in urban form analysis. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, Volume 47(5), 855-869. doi: 10.1177/2399808318802941 (in English).
https://doi.org/10.1177/2399808318802941

3. Roshandeh, A. M., Li, Z., Zhang, S., Levinson, H. S., & Lu, X. (2016). Vehicle and pedestrian safety impacts of signal timing optimization in a dense urban street network. Journal of traffic and transportation engineering (English edition), Volume 3(1), 16-27. doi: 10.1016/j.jtte.2016.01.001 (in English).
https://doi.org/10.1016/j.jtte.2016.01.001

4. Ortigosa, J., Gayah, V. V., & Menendez, M. (2017). Analysis of one-way and two-way street configurations on urban grid networks. Transportmetrica B: Transport Dynamics, Volume 7 (1), 61-81. doi: 10.1080/21680566. 2017.1337528 (in English).
https://doi.org/10.1080/21680566.2017.1337528

5. Sanko Ya. V. (2016). Otsinka vplyvu parametriv transportnoi merezhi na potreby inzhenernykh merezh [Evaluation of parameters transport network requirements engineering networks]. Naukovyi visnyk Khersonskoi derzhavnoi morskoi akademii [Scientific Bulletin Kherson State Maritime Academy], Volume 1(14), 244-251 (in Ukrainian).

6. Morris, E. A., & Guerra, E. (2015). Are we there yet? Trip duration and mood during travel. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, Volume 33, 38-47. doi: 10.1016/j.trf.2015.06.003 (in English).
https://doi.org/10.1016/j.trf.2015.06.003

7. Afonin M. O., & Maksymiuk O. A. (2015). Vyznachennia propusknoi zdatnosti bahatosmuhovoi proiznoi chastyny pry spetsializatsii smuh rukhu [Determination of the multi-lane street's capacity with the bus lanes]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Avtoshliakhovyk Ukrainy» [Scientific and Industrial Journal "The Avtoshliakhovyk Ukrayiny"], Volume 1-2, 60-62. (in Ukrainian).

8. Fornalchyk Ye. Yu, Mohyla I.A., Trushevskyi V.E. & Hilevych V. V. (2018). Upravlinnia dorozhnim rukhom na rehulovanykh perekhrestiakh u mistakh [Traffic management at regulated intersections in cities]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House (in Ukrainian).

9. Osietrin M. M., & Dvorko O. M. (2016). Analiz metodiv proektuvannia i otsinky efektyvnosti roboty nerehulovanykh peretyniv na vulychno-dorozhnii merezhi mista [Analysis of methods for designing and evaluating the effectiveness of unregulated intersections on the city road network]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia [Urban planning and spatial planning], Volume 62 (1), 434-446. (in Ukrainian).

10. National Association of City Transportation Officials. (2016). Transit Street Design Guide. Island Press. (in English).

11. Global Designing Cities Initiative, & National Association of City Transportation Officials. (2015). Global Street Design Guide. Island Press. (in English).

12. Vulytsi ta dorohy naselenykh punktiv [Streets and roads of settlements]. (2018). DBN B.2.3-5:2018 from 01th September 2018. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine (in Ukrainian).

13. Wey, W. M., & Wei, W. L. (2016). Urban street environment design for quality of urban life. Social Indicators Research, Volume 126(1), 161-186. (in English).
https://doi.org/10.1007/s11205-015-0880-2

14. Zhandong, Z., Shaohui, C., Yanquan, Y., Aixiu, H., & Xinyi, Z. (2016). VISSIM simulation based expressway exit control modes research. Procedia engineering, Volume 137, 738-746. , doi: 10.1016/j.proeng.2016.01.311 (in English).
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.01.311

15. Crișan, H. G., & Filip, N. (2016). Traffic modeling aspects using Visum software and effects on the traffic optimization. In Proceedings of the European Automotive Congress EAEC-ESFA 2015 (pp. 495-506). (in English).
https://doi.org/10.1007/978-3-319-27276-4_46

16. Sun, Y. H., Wang, F. M., & Zhang, F. L. (2015). Application of TransCAD Macro Simulation in Traffic Planning. Journal of Luoyang Institute of Science and Technology (Natural Science Edition), Volume 3, 6. (in English).