адміністративно-правові гарантії; суб’єкти адміністративного права; релігійні організації; адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій; свобода совісті; свобода віросповідання; органи публічного управління

Система ознак адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні

У статті на основі національного законодавства та здобутків адміністративно-правової науки виокремлено та проаналізовано ознаки адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні.

ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Права релігійних організацій, що забезпечуються державою через систему адміністративно-правових гарантій виокремлено у три групи: 1) права у сфері публічного управління та отримання адміністративно-правових послуг; 2) права на участь у громадському житті; 3) права на адміністративно-правовий захист (на забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення громадської та релігійної діяльності, масових заходів за ініціативою релігійних організацій, можливості звернення зі скаргами та заявами до органів публічного управління, оскарження рішень, дій та бездіяльності органів пуб