соціальні норми

Конструктивне тлумачення норм права у парадигмі правового конструктивізму

Розкрито питання про взаємозвязок конструктивістської парадигми з конструктивним тлумаченням норм права. Зясовано, що розуміється під конструктивним способом тлумачення норм права.

МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЯК ВИД ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

У статті проаналізовано питання правової (правомірної) та протиправної (злочинної) поведінки загалом та маргінальної зокрема. Доводиться, що аналіз лише однієї сторони правової поведінки (злочинної) не давав змоги повною мірою розглянути всі її сторони, а також визначити основні шляхи боротьби із правопорушеннями. Спочатку правомірна поведінка була лише антиподом протиправних учинків і не могла розкрити всю свою значущість для життя суспільства. Тільки у 80-х роках питання правомірної поведінки стало досліджуватися більш глибоко.