МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЯК ВИД ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

Yosypiv A., Humin O. "Marginal behavior as a type of lawful behavior"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/margin...

1
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ
2
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

У статті проаналізовано питання правової (правомірної) та протиправної (злочинної) поведінки загалом та маргінальної зокрема. Доводиться, що аналіз лише однієї сторони правової поведінки (злочинної) не давав змоги повною мірою розглянути всі її сторони, а також визначити основні шляхи боротьби із правопорушеннями. Спочатку правомірна поведінка була лише антиподом протиправних учинків і не могла розкрити всю свою значущість для життя суспільства. Тільки у 80-х роках питання правомірної поведінки стало досліджуватися більш глибоко. У цей час були визначені поняття, значення і види правомірної поведінки.

Поведінку можна визначити як дію або бездіяльність, зумовлену ціннісною ієрархією особи і спрямовану на задоволення її конкретних потреб.

Вчинки можна поділити на ті, що відповідають правилам, і ті, які їм не відповідають. Якщо норма виступає як право, то вчинки будуть правомірними і протиправними. Відповідно, можна говорити про правомірну і протиправну поведінку. Маргінальна поведінка характеризується схильністю до протиправної поведінки. Поведінка особи перебуває на межі між правомірною поведінкою та правопорушенням.

Доведено, що злочинна поведінка маргінального середовища має у своїй основі такі обставини: зміна соціокультурного середовища не проходить безслідно для внутрішнього світу особи. Цінності, норми та традиції, які підтримуються людиною під час зміни її соціального статусу, виявляються непотрібними, з’являється необхідність, як правило, вимушена, засвоєння нових норм і правил поведінки. Почуття відкинутості, ізольованості й непотрібності суспільству, випробовувані маргіналом, спричиняють відмову від дотримання норм суспільства й порушення норм права у зв’язку з необхідністю задоволення основних потреб. Деградація особи, основана на розвитку антигромадських установок, формує готовність маргінала до злочинної поведінки.

1. Zubko H. Yu. Marhinalna povedinka yak vyd pravomirnoi povedinky osoby[Marginal behavior as a type of lawful behavior of a person]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2010. № 12. P. 132–134.

2. Burde P. Sotsyolohyia sotsyalnoho prostranstva [Sociology of social space] / per. s fr., obshch. red. N.A. Shmatko. Moskva: Yn-t эksperym.sotsyolohyy: Aleteiia, 2005. 288 p.

3. Zheruhov R. Voprosы pravomernoho povedenyia lychnosty [Questions of lawful behavior of the person]. Pravovoe rehulyrovanye obshchestvennыkh otnoshenyi: mater. nauch. konf. / otv. red.: Lunev A. Moskva: Yzd-vo YHyP AN SSSR, 1977. P. 18–25.

4. Vedernykova O. N. Sovremennaia burzhuaznaia kontseptsyia ynteraktsyonyzma o prychynakh prestupnosty [The modern bourgeois concept of interactionism about the causes of crime]. Pravovыe voprosы borbы s prestupnostiu: sb. st. Tomsk: Yzd-vo Tom. un-ta, 1982. P. 168–176.

5. Nezhurbida S. I. Etiolohiia zlochynu: teorii, analiz, rezultat [Etiology of crime: theories, analysis, result]: monohrafiia. Chernivtsi: Druk Art, 2013. 432 p.

6. Kudriavtsev V. N. Borba motyvov v prestupnom povedenyy [The struggle of motives in criminal behavior]: posobye. Moskva: Norma, 2012. 128 p.

7. Nikitin A. V. Deviantna povedinka yak predmet filosofsko-pravovoho analizu. Problemy filosofii prava [Deviant behavior as a subject of philosophical and legal analysis]. 2004. T. 2. P. 122–126.

8. Kudriavtsev V. N. Henezys prestuplenyia [Genesis of crime]. Opыt krymynolohycheskoho modelyrovanyia: ucheb. posob. Moskva: FORUM-YNFRA-M, 1998. 216 p.

9. Nurpeysov E. Mekhanyzm formyrovanyia pravomernoho povedenyia lychnosty [The mechanism of formation of lawful behavior of the person]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Moskva, 1980. 196 p.

10. Teoriia derzhavy i prava [Theory of State and Law]: pidruchnyk / kol. avt.; ker. avt. kol. kand. yuryd. nauk, prof. Yu. A. Vediernikov. 2-e vyd. pererob. i dop. Dnipropetrovsk: Dnipropetr. derzh. un-t vnutr. sprav; Lira LTD, 2015. 468 p.

11. Ystoryia polytycheskykh y pravovыkh uchenyi [History of political and legal doctrines]: ucheb. dlia vuzov / pod red. O. Э. Leista. Moskva: Zertsalo, 2006. 568 p.

12. Kuznetsova N. F. Problemы krymynolohycheskoi determynatsyy [Problems of criminological determination] / pod red. V. N. Kudriavtseva. Moskva: Yzd-vo Mosk. un-ta, 1984. 208 p.

13. Oksamыtnыi V. Pravomernoe povedenye lychnosty (teoretycheskye y metodolohycheskye problemы) [Lawful behavior of the person (theoretical and methodological problems)]: dys. … dokt. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyev, 1990. 370 p.

14. Lykholob V. P. Pravovoe y nravstvennoe preduprezhdenye prestupnosty OVD [Legal and moral prevention of ATS crime]: ucheb. posob. Kyev: Akademyia MVD Ukraynы, 1992. 119 p.

15. Nechaeva O. Pravovыe aspektы marhynalnosty [Legal aspects of marginality]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Nyzhnyi Novhorod, 2006. 170 p.

16. Fomychёva L. Sovremennaia kontseptsyia pravovoho povedenyia lychnosty [The modern concept of legal behavior of the person]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Moskva, 1994. 155 p.

17. Zubko H. Yu. Marhinalna povedinka yak vyd pravomirnoi povedinky osoby [Marginal behavior as a kind of lawful behavior of the person]: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2012. 209 p.