регіональний рівень

Основні закономірності, принципи та завдання регіонального управління в сучасних умовах адміністративного реформування

Визначено основні закономірності, принципи й завдання управління регіональним розвитком. Проаналізовано принципи надання державної підтримки регіональному розвитку в контексті євроінтеграції України. Запропоновано концептуальні підходи щодо прийняття та реалізації стратегій регіонального розвитку. Обґрунтовано принципи формування бюджету регіонального розвитку в контексті державного бюджету розвитку, запропоновано модель управління регіональним розвитком.

Державна політика в галузі медсестринства: структурно-функціональний аспект

Унаслідок структурно-функціонального аналізу державної політики у сфері охорони здоров’я обґрунтовано виокремлення та запропоновано визначення її складової частини — державної політики в галузі медсестринства. Окреслено зміст та види механізмів реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні. Запропоновано схематичне відображення статично-динамічного (структурно-функціонального) змісту процесу управління на регіональному рівні галуззю медсестринства.

Формування та реалізація національної антикорупційної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях

Розглянуто загальні підходи щодо формування та реалізації національної антикорупційної політики України в сучасних умовах на загальнодержавному та регіональному рівнях. Досліджено доцільність раціоналізації засад антикорупційної політики у контексті організаційних засад забезпечення побудови демократичної держави. Запропоновано методологічний підхід до формування концепції національної антикорупційної політики в сучасних умовах як складової процесу раціоналізації діяльності органів державної влади.