Формування та реалізація національної антикорупційної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях

Authors: 

А. М. Новак

Розглянуто загальні підходи щодо формування та реалізації національної антикорупційної політики України в сучасних умовах на загальнодержавному та регіональному рівнях. Досліджено доцільність раціоналізації засад антикорупційної політики у контексті організаційних засад забезпечення побудови демократичної держави. Запропоновано методологічний підхід до формування концепції національної антикорупційної політики в сучасних умовах як складової процесу раціоналізації діяльності органів державної влади.

  1. Лазоренко С. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Лазоренко, К. Бабенко. — Режим доступу : http://kaas.gov.ua/law-library/articles/b/558.
  2. Соловйов В. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України [Текст] : монографія / В. Соловйов. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. — С. 80.
  3. Онищук О. О. Загальний метод протидії корупції в Україні / О. О. Онищук // Форум права [Електронний ресурс]. — 2010. — № 2. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09eomdvu.pdf.
  4. Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/18688.html.
  5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : прийнята на 58-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 31 жовтня 2003 року (Конвенцію ратифіковано із заявами Законом № 251-V від 18.10.2006 р.) // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — 2006. — № 50. — Ст. 496; 2007. — № 49. — Ст. 2048.
  6. Там само. —2006. — № 50. — Ст. 496; 2007. — № 49. — Ст. 2048.
  7. Там само. —2006. — № 50. — Ст. 496; 2007. — № 49. — Ст. 2048.