координаційні сполуки

Дослідження координаційних сполук гадолінію (III) з β-дикетонами

New coordination compounds of gadolinium with $\beta$-diketones  containing  unsaturated and aliphatic or aromatic substituents in the $\alpha$-positions of the chelate ring have been synthesized. The performed quantum-chemical calculations of ligand molecules indicate the best acceptor properties of ligands with aromatic substituents.

Синтез, будова і використання змішанолігандних координаційних сполук купруму(ii) із заміщеними тіоамідами

Синтезовано нові координаційні сполуки купруму(II) із заміщеними тіоамідами загальної формули [Сu(HL6-9)2X2]2 та CuL26-9. Досліджено реакції послідовного нуклеофільного заміщення/елімінування SN1/E1 в октаедричному комплексі [Сu(NH3)4Cl2]∙H2O та каталітичного гідролізу комплексів [Сu(HL6-9)2X2]2.