Синтез, будова і використання змішанолігандних координаційних сполук купруму(ii) із заміщеними тіоамідами

2020;
: сс. 55 - 61
1
Вінницький національний технічний університет
2
Vinnytsia National Technical University
3
Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University
4
Vinnitsa Research and Experimental Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
5
Vinnytsia National Technical University

Синтезовано нові координаційні сполуки купруму(II) із заміщеними тіоамідами загальної формули [Сu(HL6-9)2X2]2 та CuL26-9. Досліджено реакції послідовного нуклеофільного заміщення/елімінування SN1/E1 в октаедричному комплексі [Сu(NH3)4Cl2]∙H2O та каталітичного гідролізу комплексів [Сu(HL6-9)2X2]2. На основі даних елементного та рентгеноструктурного аналізу, ІЧ-спектроскопії встановлено склад і будову синтезованих комплексів. Молекулярну і кристалічну структуру комплексу [Cu(C30H26Cl2N6O8S2)]•i-C3H7OН встановлено методом рентгеноструктурного аналізу. Досліджено триботехнічні характеристики (Іg, fтр) деяких координаційних сполук як додатків до індустріальних олив.

  1. Ranskiy A., Didenko N., Gordienko O.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 11. https://doi.org/10.23939/chcht11.01.011.
  2. Gordienko O., Titov T., Ranskiy A., Gumenchuk O.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 176. https://doi.org/10.23939/chcht12.02.176
  3. Ranskiy A., Boichenko S., Gordienko O. et al.: Composytsyini Mastylni Materialy na Osnovi Tioamidiv ta ich Complexnykh spoluk. VNTU, Vinnytsa 2012.
  4. Ranskiy A., Didenko N., Gordienko O.: Ukr. Khim. Zh., 2016, 82, 117.
  5. Sheldrick G.: SHELXTL PLUS. PC Version. A system of computer programs for the determination of structure from X-ray diffraction data. Rev. 5.1, 1998.
  6. Ranskiy A.: Koordynacijni Spoluky Dejakych 3d-Metaliv z Aromatychnymy ta Heterocyklichymy Tioamidamy: Doct. thesis. Dnipropetrovsk 2002.
  7. Rodzher A. Sh.: Ros. Khim. Zh., 2004, 48, 74.
  8. Moiseev I.: Uspekhi Khim., 2013, 82, 616.