особливості

ОСОБЛИВОСТІ РЕСТАВРАЦІЇ СКУЛЬПТУРНОЇ ПЛАСТИКИ З АЛЕБАСТРОВОГО КАМЕНЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовані наукові праці, що присвячені вивченню особливостей реставрації алебастрової скульптурної пластики за трьома тематичними групами: термінологічне значення назви алебастрового каменю; мінералогія, кар'єри та каменеобробні осередки алебастрового каменю; збереження та відновлення скульптурної пластики з алебастрового каменю.

Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС

У статті комплексно, на основі ґрунтовного аналізу значного масиву джерельної
бази, проаналізовано особливості формування моральних засад діяльності інституту
адвокатури в Україні та ЄС. Визначено зміст адвокатської етики: адвокат захищає
інтереси свого клієнта; використовує тільки ті засоби і способи захисту, які передбачені
законом; володіє такими якостями своєї професії які не мають псувати його імідж.
Сформульовано модель юриста, що повинна відповідати таким вимогам: високий

Психологічні тригери в змі: поняття, особливості, види, протистояння їх впливу

Розглянуто проблему психологічних тригерів у російських традиційних і новітніх ЗМІ в умовах інформаційної війни Росії проти України, що через запланований маніпуляторами цілеспрямований обман з психологічною, політичною, військовою метою зацікавлених в його впливі політичних, військових, державних, фінансових інституцій Росії травмують психіку, викликають негативні емоції, видозмінюють свідомість, почуття людини, змінюють орієнтири, породжують неконтрольовану поведінку людей, які миттєво втрачають рівновагу, конструктивне сприйняття контенту, стають неспроможними самостійно врегулюв

Some features of the development of legal science and education in belarus in the interwar period

The article deals with some features of development of jurisprudence and formation of Belarus in 1921–1941 by the XX сentury and opens its features. The article is prepared generally on archival material which wasn't used by historical and legal science before.

Люстрація як засіб демократизації політичної системи України

Розглянуто люстрацію як інститут перехідної справедливості, що має своєю метою запобігання рецидивів авторитаризму, захист демократичних надбань і формування нової політичної системи. Виокремлено особливості, принципи та ресурси  люстраційного процесу в Україні. 

Anti-krisis financial management of banks on example stalemate of “Brokbiznesbank”

The economic and financial crisis in Ukraine today increasingly exacerbate the situation
of all entities both enterprises of different scales and insurance companies, credit unions,
investment funds, banks and so on. Functioning of the economy of any country can not be
imagined without efficient banking system. Banks deeply penetrate into the sphere of
production and actively influence the economic and social processes in the country. For a long
period of banking institutions activity has been unstable and it gets worse every year. The

Generic and specific signs of bribery in connection with the implementation of voting rights, the criminal legislation of Ukraine

In the article the bribery of a voter's referendum as a separate bribery. Its features are determined by the specifics of the process. The attention paid to the specific features of bribing voters, by referendum, and in particular due to the presence zavualovanosti form an action, tangible criteria definition of illegal benefit others. Overview, knowledge of generic and specific features of bribing a voter's referendum will promote adequate criminal-legal assessment of this type of giving further improvement of the criminal legislation of Ukraine.