Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС

Chornopyska V., Labay M. "Moral basis of activity in Ukraine and EU institute of law in Ukraine and the EU" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-902-19...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

У статті комплексно, на основі ґрунтовного аналізу значного масиву джерельної
бази, проаналізовано особливості формування моральних засад діяльності інституту
адвокатури в Україні та ЄС. Визначено зміст адвокатської етики: адвокат захищає
інтереси свого клієнта; використовує тільки ті засоби і способи захисту, які передбачені
законом; володіє такими якостями своєї професії які не мають псувати його імідж.
Сформульовано модель юриста, що повинна відповідати таким вимогам: високий
інтелектуальний, культурний рівень;розвинута юридична культура; знання законо-
давства; комунікація.
Окреслено головні правила адвоката: адвокат у своїй діяльності повинен ставити
інтереси клієнта вище за свої особисті; адвокат не повинен представляти інтереси двох
чи більше людей, між якими є спір; адвокат має надавати юридичну допомогу на
підставі договору; адвокат повинен повідомити сторону, яку він представляє про
можливі труднощі справи; за порушення правил адвокатської етики до адвоката
можуть бути застосовані санкції і дисциплінарна відповідальність; реклама адвоката не
повинна містити оцінку роботи адвоката і відгуки клієнта, критику щодо інших
адвокатів; адвокат повинен приділити максимальну увагу справі; не вирішуйте свої
проблеми за допомогою хабара.

1. Advokatura u Frantsii [Advocacy in France].Available at:https://stud.com.ua/16430/2. Belik A. S. Kto
takoy advokat. I kak pravilno sdelat vybor zashchitnika [Who is a lawyer, and how to choose a lawyer].
D. Lira Publ. 2012. 112 p. 3. Bilous K. Sutnist advokatskoi etyky yak neobkhidnoi umovy zdiisnennia
advokatom svoiei diialnosti [The essence of advocacy ethics as a necessary condition for the exercise of a
lawyer’s activities]. Vse dlia yurystiv. 2010. No 7. pp. 121–122/ 4. Bralatan V. P. Profesiina etyka.
Navchalnyi posibnyk [Professional etika. Primary community]. K. Tsentr uchbovoi literatury Publ, 2014.
229 p. 5. Zahalnyi kodeks pravyl dlia advokativ krain Yevropeiskoho Spivtovarystva [Primary Code of
Laws for Advocates of the Ukrainian European Labor Association]. Biuleten zakonodavstva I yurydychnoi
praktyky Ukrainy. Strasburh, 2004. No. 1. pp. 13–21. 6. Zadorozhnia H. Spetsyfika derzhavnoho zakhystu
prav I svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini [The specifics of the sovereign rights and freedoms of
people in Ukraine]. PravoUkrainy. 2008. No. 1. pp. 28–30. 7. Lozovoi V. O. Profesiina etyka yurysta
[Lawyer’s Profession]. Kh.: Pravo, 2015. 39 p. 8. Markov Yu. G. Etika I parvo [Ethics and law]
Gosudarstvo I pravo. 2011. No 4. pp. 88–90. 9. O svobode osuschestvleniya professii advokata [On the
freedom to exercise the profession of lawyer]: Rekomendatsii Rec 2000 (21) Komiteta Ministrov
gosudarstvam-chlenam.Available at:https://eshra375.files.wordpress.com/.../rec10. Pravyla advokatskoi
etyky vid 17. 11.2012 r. [Rules of law ethics of 17.11.2012]. Available at: http://unba.org.ua 11. Pro
advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r.[On Advocacy and Advocacy: The
Law of Ukraine of 05.07.2012]. No 27. Data onovlennia: 05.01.2017.Available at:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 12. Semenyuk I. Ya. Osobennosti mezhdunarodnyih I
otechestvennyih normativnyih aktov, soderzhaschih polozheniya o moralnyih osnovah deyatelnosti
advokatov [Features of international and domestic regulations containing provisions on the moral basis of
lawyers].Available at:http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3288513. Fiolevskyi D. Aktualni problem
yurydychnoi osvity [Actual problems of legal insight]/PravoUkrainy. 2004. No 2. pp. 114–117.