Вісник № 675, 2010

УДК 800

  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 675. – 204 с.

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки, як термінологія природничих знань (фізична, хіміко-біологічна, технічна, сільськогосподарська, охорони здоров’я тощо) та термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо).

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 30 засідання від 23.02.2010 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

У цьому номері

(41 статей)
Олена Барабанова, Олена Колган
сс. 3 - 6
Юлія Колісник
сс. 111 - 114
Галина Онуфрієнко, Анастасія Черневич
сс. 154 - 160
Ірина Процик
сс. 171 - 174
Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Надія Юрко
сс. 175 - 177

Редактор  Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання  Роман Мисак

Художник-дизайнер  Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

 

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000