Вплив рівня екологічних та економічних втрат від зміни параметрів транспортних потоків на вулично-дорожній мережі м. Львова

TT.
2020;
: pp. 83 - 91
https://doi.org/10.23939/tt2020.01.083
Надіслано: Березень 03, 2020
Переглянуто: Березень 23, 2020
Прийнято: Березень 30, 2020
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проведено аналіз напрямів і ефективності різноманітних методів дослідження впливу вулично-дорожньої мережі міст на рівень екозабруднень, використано методику визначення екологічних та економічних втрат від зміни показників транспортних потоків та реалізовано методику оцінювання динаміки збитків довкіллю внаслідок шкідливих викидів автомобілів. На основі проведених досліджень були розроблені практичні рекомендації щодо таких варіантів: заборона руху приватного транспорту на ділянці дороги, збільшення кількості електричного транспорту, зниження середнього віку транспортних засобів до прийнятого європейського рівня.

1. Gonzalez, C. M., Gomez, C. D., Rojas, N. Y., Acevedo, H., & Aristizabal, B. H. (2017). Relative impact of on-road vehicular and point-source industrial emissions of air pollutants in a medium-sized Andean city. Atmospheric environment, Volume 152, 279–289 (in English). https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.12.048

2. Kachmar R. Ya., Lanets’ O. S., Pelekh V. P. (2018). Otsinyuvannya vplyvu zminy pokaznykiv transportnykh potokiv na riven’ yikh ekolohichnoho navantazhennya [Evaluation of the impact of traffic flow indicators change on the level of ecological loading]. Teoriya ta praktyka ratsional’noho proektuvannya, vyhotovlennya i ekspluatatsiyi mashynobudivnykh konstruktsiy : materialy 6-oyi Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi (L’viv, 25–26 zhovtnya 2018 r.) ( pp. 111–113). (in Ukrainian).

3. Cheruiyot, N. K., Lee, W. J., Yan, P., Mwangi, J. K., Wang, L. C., Gao, X. et al. (2016). An overview of PCDD/F inventories and emission factors from stationary and mobile sources: What we know and what is missing. Aerosol Air Qual. Res, Volume 16, 2965–2988 (in English). https://doi.org/10.4209/aaqr.2016.10.0447

4. Trehobchuk V. (2002). Kontseptsiya staloho rozvytku dlya Ukrayiny [A concept of sustainable development for Ukraine]. Visnyk natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny [Visnyk of the national science academy of Ukraine], Volume 2, 31-40. (in Ukrainian).

5. Hutarevych, Yu. F., Shuba, Ye. V., Syrota, O. V., & Trifonov, D. M. (2019). Vplyv dobavky vodnevmisnoho hazu na ekolohichni pokaznyky dvyhuniv z iskrovym zapaliuvanniam v rezhymakh kholostoho khodu [Influence of hydrogen gas additive on environmental performance of spark-ignition engines in idle]. Visnyk Natsional'noho transportnoho universytetu [The National Transport University Bulletin: A Scientific and Technical Journal], Volume 1, 39-48. (in Ukrainian). https://doi.org/10.33744/2308-6645-2019-1-43-039-048

6. Mateychyk, V. P., Tsyuman, M. P., & Smeshek, M. (2016). Osoblyvosti monitorynhu i kontrolyu pokaznykiv ekolohichnoyi bezpeky transportnykh zasobiv i transportnykh potokiv v umovakh intelektualʹnykh system [Pecularities of the monitoring and control of indicators of ecological safety of vehicles and traffic flows in conditions of intelligent systems]. Visnyk Natsional'noho transportnoho universytetu, Volume 1, 255–266. (in Ukrainian).

7. Pryymachenko O. V. (2013). Vplyv mahistralʹnykh vulytsʹ na ekolohichnyy stan mizhmahistralʹnykh terytoriy [Impact of arterial streets on ecological state of interarterial territories]. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya [Urban planning and territorial planning], Volume 48, 355–358 (in Ukrainian).

8. Shevchenko, Yu. S. (2016). Development of the models of evaluation and the increase of the effectiveness of traffic flow noise reduction. Candidate`s thesis. Kyiv: NAU (in Ukrainian).

9. LKP Instytut ptostorovoho rozvytku [LCE Institute of Spatial Development]. Retrieved from https://cityadm.lviv.ua/lmr/utilities/lkp-instytut-prostorovoho-rozvytku. (in Ukrainian).

10. Kachmar R., Vasyuhnyk J. (2017).Operational conditions of vehicles motion and formation of urban driving cycle in the city of Lviv. Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. Volume 3, 117–124 (In English).

11. J. Fornalchyk, R. Kachmar. (2010). Selective assessment of environmental side of traffic in Lviv. Energetic and ecological aspects of agricultural production. Faculty of Production Engineering Warsaw University of Life Sciences (pp. 59 – 66). Warsaw (Poland). (In English)

12. Vrubel' Yu. A. (2003). Poteri v dorozhnom dvizhenii [Losses in traffic movement]. Minsk: BNTU (in Russian).

13. Solukha I. B. (2015). Vplyv shvydkosti rukhu avtomobil’noho transportu na vykydy zabrudnyuyuchykh rechovyn v atmosferne povitrya [Impact of speed of movement of automotive transport on the emissions of harmful substances into the air]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya [Modern problems of the architecture and urban planning] Volume 39, 242–247. (in Ukrainian).

14. U Lvovi proponuiut obmezhyty rukh transportu na chastyni vulytsi Bandery: yak tse bude (vizualizatsia) [It is proposed to restrict the traffic movement on the section of Bandery Street in Lviv: how it will be (visualization)]. Retrieved from https://www.032.ua/news/1810625/u-lvovi-proponuut-obmeziti-ruh-transport.... (in Ukrainian).

15. Sitovs’kyy O. P., Kashuba A. M. (2012). Vyznachennya parametriv rukhu avtomobilya v dorozhnikh zatorakh [Determination of the parameters of vehicle movement in traffic jams]. Visnyk SevNTU – Visnyk of SevNTU, Volume 135, 134–137. (in Ukrainian).

16. Skolko eurobliakh v Ukraine i chto s nimi delat [How much “eurobliakh” are there in Ukraine and what to do with them]. Retrieved from https://ukranews.com/publication/2280-skolko-evroblyakh-v-ukrayne-y-chto....

17. Serednii vik avtomobiliv v Ukraini perevushchue 20 rokiv [The average age of the vehicles in Ukraine exceeds 20 years] Retrieved from https://tsn.ua/ukrayina/seredniy-vik-avtomobiliv-v-ukrayini-perevischuye....