автомобільний транспорт

Удосконалення нормативно-правового забезпечення державно-приватного партнерства у сфері автомобільного транспорту України

Розглянуто нормативно-правове забезпечення державно-приватного парт- нерства, концесійного законодавства та законодавства про інвестиційну діяльність. Проаналізовано необхідність удосконалення законодавчих актів у сфері державно-приватного партнерства, їх релевантність та ефективність. Проаналізовано прозорість та ризики у сфері застосування законодавчих актів ыз державно-приватного партнерства,  концесії та інвестиційної діяльності у сфері автомобільного транспорту та його інфраструктури в Україні.

THE PROBLEM OF EVALUATION OF INDIVIDUAL PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS EMISSIONS FROM ROAD TRANSPORT (ILLUSTRATED BY THE CASE OF ODESSA INDUSTRIAL-AND-URBAN AGGLOMERATION)

One of the main environmental polluters, especially in large cities of Ukraine, is road transport. In particular, road transport is one of the main sources of persistent organic pollutants in the environment. Therefore, monitoring of air pollution by road transport is one of the most relevant questions in Ukraine, especially considering its intentions to join the European Union.

Особливості формування стратегії розвитку національних автотранспортних перевізників

Розвиток підприємств автомобільного транспорту знаходиться в колі інтересів багатьох стейкхолдерів, тому вивчення теоретичних, методологічних та прикладних питань формування стратегії є надзвичайно актуальним. Метою статті є дослідження загальних макроекономічних трендів на ринку вантажоперевезень та систематизація теоретичних підходів в контексті виявлення специфічних галузевих стратегій. Методологічною основою є проведення кількісного та якісного аналізу стратегічних можливостей автотранспортних підприємств.

Вплив рівня екологічних та економічних втрат від зміни параметрів транспортних потоків на вулично-дорожній мережі м. Львова

Проведено аналіз напрямів і ефективності різноманітних методів дослідження впливу вулично-дорожньої мережі міст на рівень екозабруднень, використано методику визначення екологічних та економічних втрат від зміни показників транспортних потоків та реалізовано методику оцінювання динаміки збитків довкіллю внаслідок шкідливих викидів автомобілів.

Сутність взаємодії органів публічної влади в сфері організації автотранспортного обслуговування населення в Україні

Із позиції структурного аналізу розглянуто теоретичні та прикладні аспекти взаємодії місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування у контексті транспортного обслуговування пасажирів автомобільним транспортом загального користування. З позиції адміністративного права проаналізовано нормативно-правову базу надання транспортних послуг органами місцевої державної влади та органами місцевого самоврядування та напрями їх взаємодії.

Improvement of the Ecological Safety of Road Transport in the Use of Alternative Fuel and Exhaust Converters

The aim of the research was to reduce ecological danger caused by vehicles through the use of combined fuel and improved designs converters of exhaust gases. The use of obsolete structures of a catalytic analyzer on cars and the provision of periodic purging of catalytic units can significantly reduce soot emissions without making changes to the design of the engine. It was established that the use of a mixture of diesel fuel with biofuels (made involving waste) reduces the toxicity of exhaust gases by 30–35 % and saves hydrocarbons.

Вплив автомобільного транспорту на забруднення земельних ресурсів

Проаналізовано вплив автомобільного транспорту на забруднення земельних ділянок. Розглянуто розрахунки рівня транспортного шуму, способи застосування комплексу шумозахисних заходів і оцінка їх ефективності, проаналізовано характер і структура використання земельних ресурсів в охоронних зонах автодоріг.