Том 3 · Номер 2 · 2021

У цьому номері

(13 статей)

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

КІБЕРБЕЗПЕКА

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ