Критика розуму як спосіб звільнитися від меж (передмова до публікації перекладу "Що таке Просвітництво?" Мішеля Фуко)

2015;
: pp.109-116
Надіслано: Вересень 02, 2015
Прийнято: Жовтень 09, 2015
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Вперше українському читачеві пропонується ознайомитися з перекладом невеликого есе французького історика, філософа, епістемолога, Мішеля Фуко. У ньому французький критик намагається уточнити значення доби Просвітництва для європейців.  Він відштовхується від Кантового есе "Відповідь на питання: що таке Просвітництво?" (1784), в якому відомий кеніґсберзький філософ розглядає Просвітництво як "вихід людини зі стану неповноліття". 

1. І. Кант. Відповідь на питання: Що таке Просвітництво?/ Пер. з нім. Магдалини Ласло-Куцюк.  – Всесвіт – №4. – 1989. – С. 135-138