Аксіологічний вимір концепту душі у філософських працях Памфіла Юркевича (науково-дослідна стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2021.02.035
Надіслано: Квітень 10, 2021
Прийнято: Серпень 28, 2021
Автори:
1
Zaporizhia National University

У статті автор аналізує бачення взаємодії серця та розуму відомого українського філософа і педагога Памфіла Юркевича. Автор статті стверджує, що Памфіл Юркевич є творцем аксіосфери, яка відповідала тодішнім європейським стандартам співжиття та є актуальною тепер.Автор наголошує на ціннісній складовій філософської рефлексії Памфіла Юркевича і важливості концепту душі, як носія ціннісних основ розвитку духовності людини у суспільстві. Концепт душі тлумачиться як взаємодія серця та розуму. Така взаємодія необхідна для встановлення гармонійних відношень між людиною і людиною, людиною і суспільством, людиною і Богом. При цьому, серце – це своєрідний ціннісний фільтр, а розум виконує роль інструменту інтенціональної активності у сфері цінностей, причетність до якої уможливлює справжній розвиток суспільства. Відзначено, що така рефлексія ґрунтується на ціннісно-ідеалістичних здобутках континентальної філософії, зокрема німецького ідеалізму та романтизму. Автор статті спирається на репрезентацію, інтерпретацію та аналіз як операції пізнання, за допомогою яких вдалося відтворити цілісну картину аксіосфери Памфіла Юркевича та довести її значущість для формування ціннісних пріоритетів для сучасної доби. 

 

 

Doichyk, M.  (2019). The Idea of Dignity: From Antiquity to Modernity (Historical and Philosophical Analysis): Abstract of the Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. [In Ukrainian]. Dnipro: Symphony Forte.

Hegel, G.V.F. (2018). Science of logic. [In Russian]. Moscow: AST.

Hoyan, I., Budz, V. (2020). P. Yurkevych’s Concept of the Heart in the Context of Holism. Young Scientist, № 6 (82), 284-288. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-6-82-583 

Kant, I. (2000). Critique of Pure Reason. [In Ukrainian]. Kyiv: Univers.

Khvoynytska, H. (2018). Pamfil Yurkevych on Natural Law as a Regulator of Fair Social Relations. Humanitarian visions, Vol. 4, (1), 69-74. https://doi.org/10.23939/shv2018.01.069

Shpet, G. (2008). Philosophical Heritage of P.D. Yurkevich. [In Russian]. In G. Shpet, Essay on the development of Russian philosophy, 306-361. Moscow: Russian Political Encyclopedia. Part 2.

Solovyov, V.  (2000). On the Philosophical Works of P. D. Yurkevich. [In Russian]. In. V. Solovyov, Complete Works and Letters in Twenty Volumes, 158-175. Moscow: Science. Vol. 1. 

Sorochik, L. (2008). Conscience and Love as Meaning-Forming Values in the Philosophy of Pamphil Danilovich Yurkevich. [In Russian]. Humanitarian vector, 2, 58-61. 

Voitkiv, L. (2015). The Heart as an Existential Basis of the Spirit in the Ukrainian Philosophy of the Second Half of the XIX – the First Half of the XX century: Abstract of the PhD Thesis. [In Ukrainian]. Kyiv.

Yarmus, S. (1979). Pamfil Danylovich Yurkevich and His Philosophical Heritage. [In Ukrainian]. Winnipeg: St. Andrew’s College.

Yurkevych, P.  (1984a). Idea. [In Ukrainian]. In P. Yurkevych, Selected Works, 19-74. Winnipeg: St. Andrew’s College.

Yurkevych, P.  (1984b). Heart. [In Ukrainian]. In P. Yurkevych, Selected Works, 75-110. Winnipeg: St. Andrew’s College.

Yurkevych, P. (1999a). The Treatise on the Mysteries. [In Ukrainian]. In P. D. Yurkevych, From the Manuscript Heritage, 32-33. Kyiv: KM Academia.

Yurkevych, P. (1999b). History of Philosophy of Law. [In Ukrainian]. In P. Yurkevych From the manuscript Heritage, 33-49. Kyiv: KM Academia.