Iryna Kochan

L'viv Ivan Franko National University

Ірина Миколаївна Кочан народилася 3 березня 1949 р. у м. Львові. У 1966–1971 рр. – студентка українського відділення філологічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка. З 1971 по 1973 рр. працювала вчителем української мови та літератури у середній школі.

З 1975 р. – на кафедрі української мови Львівського державного університету ім. І. Франка. У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію “Іменний словотвір в системі українських технічних термінів”. У 2006 р. захистила докторську дисертацію.  З 2006 р. завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету ім. І. Франка. Член редкологегії Вісника національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

Наукові інтереси – термінологія, методика викладання української мови, культура мови і стилістика, лінгвістика тексту. Основні праці з цих напрямів: Українське термінознавство: підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Львів: Світ, 1994. – 215 с. (у співавторстві). Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові: монографія. – Львів, Видавничий центр Львівського національного у-ту ім. Ів. Франка, 2004. – 520 с. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань з культури мови та стилістики. – Львів: Світ, 1996. – 240 с. (у співавторстві). Культура фахового мовлення правника (у співавторстві). – Львів: Світ, 2003. – Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій для студентів філологічного факультету. – Львів: Світ, 1999. – 142 с.; Російсько-український і українсько-російський словник з радіоелектроніки. – Львів: Логос, 1995. 606 с. (у співавторстві).; Словник-довідник з методики викладання української мови. – Видавничий центр Львівського університету, Львів, 2002. – 249 с. (у співавторстві із Н. Захлюпаною).

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House