All Authors

Authors Affiliation
Yevhen Solomin Luhansk Taras Shevchenko National University
Bozhena Ivanytska Lviv Polytechnic National University
Wojciech Furman Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski
Georgetta Stepanov Universitatea de Stat din Moldova
Paraskoviia Dvorianyn Lviv Polytechnic National University
Yevheniia Sinkova Lviv Polytechnic National University
Iryna Mudra Lviv Polytechnic National University
Аleksandr Kholod ВНЗ Інститут реклами
Olena Кuznetsova Lviv Polytechnic National University
Mariana Kitsa Lviv Polytechnic National University
Olha Harmatiy Lviv Polytechnic National University
Zoryana Haladzhun Lviv Polytechnic National University
Marta Wrońska Uniwersytet Rzeszowski
Lyubov Vasylyk Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Larisa Klimenko Zaporizhzhia National University
Yuriy Belokon’ Zaporizhzhia National University
Y. Kulyniak Lviv Polytechnic National University
T.I. Panskyi Lodz University of Technology
V. Tkachenko Lviv Polytechnic National University
S.M. Slobodianiuk Khmelnytskyi National University
A. P. Kudin National Pedagogical Dragomanov University
Y. Panas Lviv Polytechnic National University
I. Mendryk Faculty of Economics Maria Curie Skłodowska University
U. Nalyvaiko Lviv Polytechnic National University
R. Miroshnyk Lviv Polytechnic National University
L. Romaniv Lviv Polytechnic National University
S. Sazhynets Lviv Politechnic National University
I. Semin Lviv Polytechnic National University
R. Bevz Lviv Ivan Franko National University
V. Yatsura Lviv Ivan Franko National University
Sergii Lazarenko Lviv Polytechnic National University
Olexandr Chernyshenko State Enterprise KHARKIV MACHINERY PLANT "FED”
Ganna Pavlova State Enterprise KHARKIV MACHINERY PLANT "FED”
Nataliia Kosach State Enterprise KHARKIV MACHINERY PLANT "FED”
Volodymyr Bolshakov Ukrainian Academy of Metrology
O. Layko Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU
G. Rachynska Lviv Polytechnic National University
Y. Katsemir Kherson National Technikal University
N. Kara Lviv Polytechnic National University Department of Management and International Business
O. Iermakova Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU
T. Petrushka Lviv Polytechnic National University
A. Vysotski Lviv Polytechnic National University
O. Emelyanov Lviv Polytechnic National University
A.I. Savytskyi National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
M. Adamiv Lviv Polytechnic National University
V.Ya. Mosorov Lodz University of Technology
I. Salata Lviv Polytechnic National University
M. Voronovska Lviv Polytechnic National University
K. Doroshkevych Lviv Polytechnic National University
Y. Horbal student, Lviv Polytechnic National University
M. Kuian Lviv Polytechnic National University, student
I. Kots Lviv Polytechnic National University
Dmytro Tarasov Lviv Polytechnic National University
N. Kovalchyk Vinnytsia Educational and Research Institute of Economy of the Ternopil National Economic University
V. Nahaychuk Vinnytsia Educational and Research Institute of Economy of the Ternopil National Economic University
A. Klimenko Odessa National Economic University
N. Medzhybovska Odessa National Economic University
N. Маslii Odessa National University named after I.I. Mechnikov
M. Kvasniy Lviv educational institute of the state higher educational institution “University of Banking”
G. Iekel National Scientific Centre “Institute of Agriculture of the National Academy of Agricultural Sciences”
O. Zaitseva Kherson National Technical University
O.Denysyuk student, Lviv Polytechnic National University
Kh. Bespalyuk Lviv Polytechnic National University
N. Horbal Lviv Polytechnic National University
S.Babinska Lviv Polytechnic National University
Y. Karpenko Lviv Polytechnic National University
Y. Andreychuk Lviv Polytechnic National University
O. Budz Customs
Oleksandr Berezko Lviv Polytechnic National University
R. Tushnytskyi Lviv Polytechnic National University
V. Makar Lviv Polytechnic National University
Yu.R. Tymofeieva Lviv Polytechnic National University
H.A. Bushchak Lviv Polytechnic National University
N. Burak Lviv State University of Life Safety
Z. Stashevskyi Lviv State University of Life Safety
M. Mandrona Lviv State University of Life Safety, Lviv Polytechnic National University
O.B. Bilenka Lviv Polytechnic National University
Taras Chaikivskyi Lviv Polytechnic National University
O.B. Plokha Kharkiv National University of Economics
M.V. Afanasev Kharkiv National University of Economics
Viktor Anokhin Kharkiv National University of Economics
Roman Kolodii Lviv Polytechnic National University
Oleh Pastukh Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Pavlo Zhezhnych Lviv Polytechnic National University
Natalia Shakhovskaya Lviv Polytechnic National University
Viktor Tepliuk National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
U. Horin Lviv Polytechnic National University
M. Gvozd Lviv Polytechnic National University
Valeriy Yaremchuk National Natural Park "Vizhnitsky"
Karina Belokon’ Zaporizhzhia National University
Roman Bat Lvivskyy Beton
Mykhailo Kolotylo National Natural Park "Vizhnitsky"
Yuriy Masikevych Bukovinian State Medical University
Solomiia Mandryk Lviv Polytechnic National University
Olga Khliyeva Odessa National Academy of Food Technologies
Zuzanna Cybulska University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Mariya Beymuk Lviv Polytechnic National University
Tetyana Tkachenko Kyiv National University of Construction and Architecture
Tarasenko Roman National academy of science of Ukraine
Kotynsky Andrii National University of Food Technologies