All Authors

Authors Affiliation
L. Zabarinskaya The Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences
R. M. Ozimblovskyi Lviv Polytechnic National University
Yu.V. Kolodezh Lviv Polytechnic National University
R. M. Kuryltsiv Lviv National Agrarian University
A.G. Rodnikov The Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences
Ya. V. Khlian Lviv Polytechnic National University
O.Y. Riznichenko Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences
O.A. Usoltseva Institute of Geosphere Dynamics RAS (Mikhnevo)
S. Malakhova Lviv National Agrarian University
A. Petryshyn The General Directorate of the State Geocodistry in the Lviv region
A. V. Oreshchenko State Enterprise "Ukrainian State Aeronautical Enterprise"
D. A. Kazachenko Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev
A. H. Tishchenko -
M. I. Tarasenko -
N. I. Kablak Department of Urban Construction and Management, Uzhhorod National University, Uzhhorod, 88000, Ukraine.
O. Ya. Hrynyshyna-Poliuha Lviv Polytechnic National University
V. S. Vynohradov Samara State University of Architecture, Building and Civil Engineering (SSUABCE or SamGASU)
O. Savchyn Lviv Politechnic National University
H. F. Melnykov -
L. I. Serebriakova Kazan State University of Architecture and Engineering (KSUAE)
V. V. Myrnyi Donetsk National Technical University (DonNTU)
Roman Zhuk “Karpaty-logistic” Ltd
Viktor Zakharov ISKRA PJSC
Andrii Zabranskyi Lviv Polytechnic National University
Stanislav Hrynus Lviv Polytechnic National University
Ivan Khomych Lviv Polytechnic National University
Volodymyr Palash Lviv Polytechnic National University
Ihor Nazar Lviv Polytechnic National University
Olesya Maksymovych Lviv Polytechnic National University
Jerzy Jaroszewicz Bialystok University of Technology
Ihor Hrytsay Lviv Polytechnic National University
Oleh Onysko Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Stepan Borushchak Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Lubomyr Borushchak Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
M. D. Horbyk Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Ukrainian SSR
M. A. Kutseryb Ural State University
V. O. Klimkovych Chelyabinsk Polytechnic Institute
P. I. Efimov Kryvyi Rih Mining Institute
A. P. Zhalnerukas Kaunas University of Technology
I. F. Bolhov Kuibyshev Engineering and Construction Institute
V. R. Chepulevych Kuibyshev Engineering and Construction Institute
R. I. Akunei Lvivneftegazravedka
O. S. Petrash O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy
Anatoly Zhygalov “Promlizing Corporation”
Maksym Slipchenko Petro Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture
Stanislav Olshanskiy Petro Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture
Vasyl Olshanskiy Petro Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture
D. Bezrodny Taras Shevchenko National University of Kyiv
V. Semenov Research and Development Department, Delta SPE LLC
Yu. M. Pankratiev Lviv Polytechnic National University
A.V. Alekseev Lviv Polytechnic National University
H. D. Fedoruk Moscow State University of Geodesy and Cartography
B. A. Novakovskyi Moscow State University of Geodesy and Cartography
L. I. Kordiuk Dnipro Engineering and Construction Institute
H. A. Pervukhin Lviv Polytechnic National University
H. S. Tarazevych -
Ye. M. Vasylenko Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
H. T. Sobakar Institute of Geophysics named after S.I. Subbotin of the National Academy of Sciences of Ukraine
M. Tariq Institute of Information Technology
O. Pavlyuk Ivan Franko National University of Lviv
M. M. Orel Ukrainian State University of Railway Transport
R.A. Nazarevych Lviv Polytechnic National University; Institute of Computer Technologies, Automation and Metrology
B.G. Mytcyk Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
P. Kalenda Institute of Rock Structure and Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Y. V. Muljun Lviv Polytechnic National University
I. F. Kushtin Rostov Engineering Building Institute
O. S. Lysychanskyi Lviv Polytechnic National University
Ya. O. Kudlyk Ivan Franko National University of Lviv
A . Fedorishchev Lviv Polytechnic National University
V. S. Klochko Kharkiv National Agrarian University
I. I. Yatsiuk Lviv Polytechnic National University
S. V. Gromov Leningrad University
V. O. Beliaev Kyiv National University of Construction and Architecture
R. S. Cydoryk Lviv Polytechnic National University
Sh. Ye. Kuznietsova Federal State Budgetary Institution "Federal Scientific and Technical Center for Geodesy, Cartography and Spatial Data Infrastructure"
Р. С. Пиріг Львів
R. S. Pyrih Lviv
B. F. Danilin Kyrgyz Geological Administration (in 1971 year)
V. M. Nevinchanyi Kyrgyz State Technical University after I. Razzakov
R. H. Pylypiuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
V. I. Kibalnikov Kyrgyz State Technical University after I. Razzakov
I. M. Shopiak Lviv Polytechnic National University
Yu. P. Deineka Lviv Polytechnic National University
N. M. Oleinyk Lviv Polytechnic National University
M. S. Shevchun O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy
Tran Duy Thoan Lviv Polytechnic National University
H. V. Moskalenko Ukrainian State University of Railway Transport
F. H. Kochetov Technical University of Moldova
Nguyen Van Chau Lviv Polytechnic National University
M. K. Migаl Lviv Polytechnic National University
Yu. B. Vyrovets Federal State Budgetary Institution "Federal Scientific and Technical Center for Geodesy, Cartography and Spatial Data Infrastructure"
I. H. Stryi Lviv Polytechnic National University
V. V. Brovar Moscow State University of Geodesy and Cartography
A. E. Halkin Lviv
L. V. Kudrjavizev Kharkov Institute of Engineers of Public Construction
I. V. Vvedenskyi Leningrad State University
P. Y. Brait GERSEVANOV RESEARCH INSTITUTE OF BASES AND UNDERGROUND STRUCTURES (NIIOSP)
V. J. Budzko Engineer-geodesist of the Office of the Chief Architect of the city of Lviv
V. K. Budzko Junior Researcher of the Poltava Gravimetric Observatory
V. M. Balandin Senior specialist "Soyuzmarkrstrest"