збереження

Терацові підлоги у Львові: еволюція застосування, композиційний та стилістичний аналіз

Проведено стилістичний та композиційний аналіз терацових підлог історичних львівських будівель, окреслено еволюцію їх використання та виявлено проблеми їх збереження.

Архітектура винниківських млинів

У статті описано дослідження винниківських млинів. За бібліографічними і архівними джерелами встановлено їх приблизну кількість. За допомогою картографічних джерел і їх зіставлення вдалось знайти місця розташування 7 млинів. З них чотири втрачені повністю. Один під назвою “табачний млин” збережений частково. Один на приватному подвір’ї як господарська споруда. І останній, по вул. Франка, 114, – майже збережена будівля. На ньому проведено натурні обміри і фотофіксації. Зроблено аналіз етапів реконструкцій млина.

Пам’ять у міському середовищі

Досліджено аспект збереження пам’яті в архітектурному середовищі міста у контексті його сприйняття. Розглянуто особливості розвитку середовища міста з позиції міського дизайну.

Glass Glowing Specimens in Museums: Problems of Preservation and Popularization

The research concerns glass glowing specimens preserved in such museums as Lviv History Museum, Historical
Museum of the town of Vynnyky, Volodymyr-Volynsky Historical Museum and Kremenets Regional Museum of Local
Lore. Although glass glowing specimens are available in the museums of historic character, they are not always properly
presented in the exposition. One of the reasons is that the craft of glass-glowing has not gained sufficient popularization in

NTSH Museum in lviv (1912–1939): Scientific-Fund Work

This article based on the analysis of literature and archival sources, followed the main stages of the development and formation of one of the largest museum institutions of Lviv and Galicia to 1939 – Museum of the scientific society named after Shevchenko in Lviv. Dedicated 1912–1920 years – the period from the time when the Museum of the Shevchenko scientific society received a separate room for the museum fund collections became public, the public museum institution, until the end of The First World War and the Ukrainian liberation competitions.