нікель

Структурні характеристики хімічно відновленого нікелю як наповнювача полімерних гідрогелів

Методами сканувальної електронної мікроскопії, седиментаційного та рентгено-
структурного аналізу досліджено структурні характеристики порошків нікелю,
отриманих хімічним осадженням з водних розчинів. Доведено можливість одержання
порошку металу одночасно з формуванням полімерної матриці на основі кополімерів
полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Експериментально встановлено
можливість регулювання в широких межах гранулометричного складу та структури
нікелевого наповнювача і, відповідно, властивостей композиційних полімерних мате-

Одержання коричневих пігментів з нікельвмісних концентрованих стічних вод

Обґрунтовано можливість одержання коричневих пігментів з нікельвмісних стічних вод, використовуючи доменний шлак. Запропоновано схему основних реакцій. Вивчено кінетику реакцій. Методом потенціометричного титрування встановлено внесок хімічної взаємодії в сумарний ступінь перетворення. Визначено вплив основних чинників на ступінь вилучення нікелю. За допомогою рентгенофазового аналізу встановлений фазовий склад пігменту, що утворюється. Встановлені технологічні властивості частинок пігменту. Візуально і спектрофометрично визначені основні колірні характеристики одержаних продуктів.