державний земельний кадастр

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів

Виконано аналіз нормативно-правових актів, які регулюють проведення геодезичних зйомок для ведення державного земельного кадастру. Досліджено вплив інструктивних середніх квадратичних помилок визначення координат межових знаків на середню квадратичну похибку визначення площі земельних ділянок поза межами населених пунктів.

Аналіз і оцінка сучасного стану ведення державного земельного кадастру населених пунктів (на прикладі Львівської обл.)

Забезпечення різноманітних потреб суб'єктів земельних відносин в населених пунктах вимагає належного правового режиму регулювання земельних відносин, особливо в період їх реформування і запровадження різних форм власності на землю. Сьогодні інтенсивно формується нормативно-правова база щодо розвитку оцінки земель земельного кадастру і власне ринку земель.

Реєстрація земельних ділянок лісогосподарського призначення в системі державного земельного кадастру

Розглянуто особливості реестраціі земельних ділянок лісогосподарськогопризначення в системі державного земельного кадастру за допомогоюкласифікаторів і кодифікаторів.

Особливості організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення

Розглядаються особливості організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення.

Актуальність та методичні засади дослідження ярів і формування їх кадастру

Розглянуто методичні основи дослідження ярів в Україні. Обґрунтовані ідеї і концепція створення кадастрової системи "Яри України". Дані кадастру ярів доповнять єдину державну геоінформаційну систему відомостей про земельний фонд держави, можуть стати складовою частиною створюваної частини національної інфраструктури геопросторових даних.