Synthesis and properties of niobium-containing silicate glass

2020;
: 45-49
1
National University Lviv Polytechnic
2
DanyloHalytskyLviv National Medical University, Department of therapeutic dentistry
3
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Department of therapeutic dentistry
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Department of therapeutic dentistry

The chemical compositions and properties of glass of different systems for the production of glass ionomer dental cements (GIC) were analyzed. For the synthesis of glass, the basic system 4SiO2–3Al2O3 – xNb2O5 – CaO with the content of Nb2O5 8.8 and 16.2% (wt.) is proposed. High-temperature technology and parameters of glass production for GIC are presented in the article. The properties of synthesized niobium-containing glass were determined and analyzed. The effect of niobium oxide on the crystallization ability of glass was determined by the method of differential thermal analysis.

1. Vakhula YA. I., Tupisʹ I. M., Perspektyvni napryamky zastosuvannya skla v medytsyni. Ohlyad., m. Lʹviv, v - vo. Natsionalʹnyy universytet «Lʹvivsʹka politekhnika» , naukovyy zhurnal «Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya» №2(2) 2019., s 73 - 77.
2.  Kanyukov V. N., Strekalovskaya A. D., Kil'kinov V. I. (i dr.). (2004). Materialy dlya sovremennoy meditsiny : Uchebnoye posobiye. Orenburg: GOU OGU.
3.  Patskanʹ L. O..(2007.). Plombuvalʹni materialy. Klasyfikatsiya. Resurs:http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stu...
4. R.V.Kazakova, M.A.Luchynsʹkyy, I.V.Bilous, R.YU. Makarchuk, YU.A.Labiy, H.B.Kimak, I.R.Kostyuk Propedevtyka dytyachoyi terapevtychnoyi stomatolohiyi Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv stomatolohichnykh fakulʹtetiv. -m. Ivano-Frankivsʹk, r - 2004, s -36. https://studfile.net/preview/5342784/ page:36/
5. Larri L. Khench ta Dzhon K. Uest u Biolohichnomu zastosuvanni bioaktyvnoho skla, Life Chemistry Reports 1996, Vol. 13, stor. 187-241.
6. Phillips, R.W. Skinner's Science of Dental Materials. 11th Edition, W.B. Saunders Co., Philadelphia, y. 1991, p. 505-53. 
7.   Mount G.J.. Современный рынок стеклоиономерных цементов // Новое в стоматологии. 2003. №2. С. 70-77. 
8. MOZ Ukrayiny. (n. d.). Tsementy. Khimichnyy sklad, fizychni vlastyvosti, pokazannya do vykorystannya. Metodyka pryhotuvannya ta plombuvannya. Resurs: http://tstm-nmu.org.ua/doc/metod/2k/11.pdf. 
9.  M. D. Korolʹ. Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv stomatolohichnykh fakulʹtetiv. Materialoznavstvo u terapevtychniy stomatolohiyi chastyna 3.-Vinnytsya: Nova knyha, 2008.-240s.
10. L. F. Kasʹkova. Osoblyvosti preparuvannya tverdykh tkanyn zubiv u ditey. Osnovni fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti plombuvalʹnykh materialiv, shcho zastosovuyutʹsya dlya plombuvannya karioznykh porozhnyn ta korenevykh kanaliv u ditey.// m. Poltava, r 2010, s 1 - 39.
11. GAO Huanxin, WANG Zhongcai and WANG Shizhuo, Properties andstructure of niobosilicate glasses. Jornal of Non - Crystalline Soll 112 (1989) 332 - 225. 
https://doi.org/10.1016/0022-3093(89)90548-6
12. T. Cardinal, E. Farginand and G. le Flem., Non linear optical properties of some niobium (v) oxid glasses. Eur. J. Solids State Chem.,t,33, 1996, p. 597 - 605. 
13. S. R. Fliberg, Y. Silberberg, M. K. Oliver.,Appl. Phys. Lett., 1987, 51, 15, p 1135. 
https://doi.org/10.1063/1.98762
14. B. Samuneve,  St. Kralchev and V. Dimitrof, Structure and optical properties of niobium silicate glasses. Jornal of Non - Crystalline Soll 129 (1991) 54 - 63. 
https://doi.org/10.1016/0022-3093(91)90080-P
15. Brtolini M. J., Zaghete M. A., Gimenes R., Paiva- Santos C. O.. (2010). Characterization of amorphous niobium silicates powders synthesized by polymeric precursor method p - 3196 - 3199.
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2005.04.054