Використання залишкової базової оливи як основи мастильних рідин

Authors: 

Сабан І. І., Гринишин О. Б., Кочубей В. В

Petroleum oils are the basis for the production of individual group of lubricating liquids used for mold lubrication while glass wares production. It was established that residual basic oil produced at JSC “Ukrtatnafta” has better lubricating properties and thermal stability compared with MS-20 and I-40 commercial oils. Therefore it is recommended to use it during lubricating liquids production. 
Нафтові оливи є основою для виробництва окремої групи мастильних рідин, які використовуються  для  змащування  прес-форм  під  час  виготовлення  скловиробів. Встановлено,  що  залишкова  базова  олива,  яка  виробляється  на  ПАТ “Укртатнафта”, має  найкращі  змащувальні  властивості,  а  також  проявляє  найвищу  термостійкість, порівняно з товарними оливами МС-20 та І-40. Тому її рекомендовано використовувати у процесах виробництва мастильних рідин для змащування склоформ. 

1.  Гринишин О. Б..  Технологічні  змащувальні  рідини  для  склоформуючого  обладнання / Гринишин О. Б. // Мастильні  матеріали  та  присадки:  Тези  доповідей 8-ї  Міжнарод.  наук.-техн. конф.. Бердянськ, 8-12 вересня 2003 р. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка”. 2003.– С.336–337. 2. Храмков  В. П. Формирование  изделий  из  стекла / Храмков В. П.,  Тулоян Ю. А., Лаптев В. И.– М.: Легкая индустрия, 1980.– 176 с. 3. Роль смазок форм в процесах формирования изделий  стеклотары / по  материалам  журн. GLASS // Стекл.  тара. – 2000.– № 6.  –  С.4.  4. І. І. Сабан.  Екологічні  аспекти  використання  мастильних  матеріалів  на  вуглеводневій  основі  в 169 процесах виробництва скловиробів / Сабан І. І., Гринишин О. Б. // 2-й міжнародний конгрес захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: Тези доповідей. Львів, 19-22 вересня 2012 р. – Львів:  ЗУКЦ. 2012..– С.132. 5. Сабан  І. І. Вибір  оливної  основи мастильних  рідин  для  формування  скловиробів / Сабан І. І.,  Гринишин О. Б. // Вісник  Нац.  ун-ту “Львівська  політехніка”. – 2013. – № 761.  –  С. 313–317. 6. Исагулянц  В. И. Химия  нефти / Исагулянц В. И., Егорова Г. М. – М.: Химия, 1965.– 517 с.