FUNCTIONAL-COST ANALYSIS OF METHODS OF REGENERATION OF USED MINERAL MOTOR OILS

2021;
: 33-39
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The main methods of regeneration of used mineral motor oils, in particular physical, chemical, physicochemical methods are considered. The functional-cost analysis of methods of regeneration of the used mineral motor oils by means of branch experts is carried out. Functional-cost analysis is a method of pairwise comparisons and involves the process of ranking the selected characteristics according to the degree of importance (weight). To do this, each characteristic is assigned a certain index. As a result of the functional-cost analysis, the expediency of using technologies of vacuum distillation and hydrocracking of used oils in the processes of regeneration of used oils has been established.

1.Retrieved from https://ecointel.com.ua/v-yevropi-zrostaye-vyrobnycztvo-mastyl/
2. Retrieved from https://dzi.gov.ua/events/pererobka-vtorinnih-resursiv/
3. Horlova L., Kryzhanovskaia E., Murovskaia V. V. (1982). Orhanyzatsyia funktsyonalno-stoymostnoho analyza na predpryiatyy. Fynansy y statystyka, 127 s.
4. Hramp E., Sorkyna L. (1982). Opyt yspolzovanyia funktsyonalno-stoymostnoho analyza v promyshlennosty SShA. Fynansy y statystyka, 127 s.
5. Ruzynov L. (1972). Statystycheskye metody optymyzatsyy khymycheskykh protsessov. Khymyia, 200 s.
6. Evdokymov A., Fuks Y., Liubyshyn Y. (2012). Smazochnуe materyaly v tekhnosfere y byosfere: ekolohycheskyi aspekt. Atyka-N, 292 s.
7. Shashkyn P., Brai Y. (1970). Reheneratsyia otrabotannykh neftianykh masel. Khymyia, 304 s.8.
8. Horbunov M. I., Kravchenko K. O., Horbunov M. M., Drozd Ya. R., Nozhenko O. S., Kovtanets M. V., Nozhenko V. S., Brahin M. I. (2013). Pat. 81273 Ukraina, (51) MPK S10M 175/00. DP "Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti".
9. Olyshevskaia V. E., Olyshevskyi H. S. (2018). Sravnytelnyi analyz tekhnolohyi reheneratsyy avtomobylnykh smazochnykh materyalov. Sovremennye ynnovatsyonnye tekhnolohyy podhotovky ynzhenernykh kadrov dlia hornoi promyshlenosty y transporta, № 4, 180-192.
10. Tarasov V. V., Vlasov Y. B. (2013). Tsyklonnyi vakuumnyi ysparytel ustanovky dlia reheneratsyy masel, osobennosty konstruktsyy y rezultat yspыtanyi po udalenyiu vodotoplyvnыkh fraktsyi. Nauchnye trudy Dalnevostochnoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho rybokhoziaistvennoho unyversyteta, № 28, 70-82.
11. Chaika O. H., Chaika Yu. A. (2009). Porivnialnyi analiz metodiv ochyshchennia vidpratsovanykh olyv na Ukraini ta za yii mezhamy. Visnyk NU «Lvivska politekhnika» «Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia», № 644, 224-228.
12. Dalla Giovanna F., Khlebinskaia O., Lodolo A., Miertus S. Compendium of used oil regeneration technologies. Retrieved from: https://institute.unido.org/wp-content/uploads/2014/11/95.-Compendium-of...
13. Butovskyi M. (2009). Puty utylyzatsyy otrabotavshykh motornykh masel. Khymyia y tekhnolohyia toplyv y masel, № 5(555), 53-56.
14. Recycling possibilities and potential uses of used oils. Retrieved from http://www.cprac.org/docs/olis_eng.pdf
15. Vykulov M. A., Bozhedonov A. Y., Dovydenko H. P., Kapytonov Y. S. (2008). Reheneratsyia otrabotannykh masel. Sb. materyalov. Otd. vypusk Hornoho ynformatsyonno-analytycheskoho biulletenia, № OV2, 331-335.
16. Kurmaev R. N., Hlushankova Y. S., Vaisman Ya. Y. (2016). Vуbor y obosnovanye metoda utylyzatsyy otrabotannykh masel na krupnykh promyshlennykh predpryiatyiakh. Transport. Transport facilities. Ecology,  № 1, 38-51.
https://doi.org/10.15593/24111678/2016.01.03
17. Batiushkov D. Y. (2013). Yssledovanye tekhnolohyy reheneratsyy otrabotannykh masel fyzycheskymy metodamy. Nauchnyi zhurnal «Aprobatsyia», № 4(7), 5-6.