Cross-border cooperation of Ukraine with the European Union

Authors: 

Ya. Malyk

Essence, form and meaning of cross-border cooperation between Ukraine and the European Union are revealed, the place of Ukrainian border regions in its fulfillment is studied.

 1. Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : Закон України від 24.06.2004 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/lans/show/1861-15.
 2. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами [Текст]. — К. : [б. в.], 2004. — С. 229.
 3. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво — інстуремнти реалізації регіональної економічної політики [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws.
 4. Міжрегіональне та транскордонне співробітництво між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://comeuroint.rada.gov.ua/comeuraint/control/uk/publich.
 5. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/loaus/show/995_106.
 6. Транскордонне співробітництво [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://studentbooks.com.ua/content/view/981/76/1/1.
 7. Там само.
 8. Базові засади транскордонного співробітництва і перспективи функціонування євро регіонів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/1685/74.
 9. Там само.
 10. Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://cbb-portal.com/article.
 11. Малик Я. Й. Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця [Текст] / Я. Й. Малик. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — С. 160.
 12. Україна-Євросоюз: транскордонне співробітництво [Текст]. — 2010. — № 3. — С. 4.
 13. Там само. — С. 4.
 14. Студенніков І. Транскордонне співробітництво як джерело регіональної політкии в України / І. Студенніков // Економічний часопис — ХХІ [Електронний ресурс]. — 2005. — № 1/2. — Режим доступу : http://www.urr.org.ua/data/pdf/ URR- 6.pdf.
 15. Україна-Євросоюз: транскордонне співробітництво... — С. 5.