Contemporary problems of effective state building in Ukraine

Authors: 

І. Dynnyk

The theoretical and methodological analysis of contemporary problems of building an effective state in Ukraine is made. The basic conceptual approaches to understanding problematic aspects of functioning of the Ukrainian state are identified. The main priorities for upholding principles of building an effective state in the context of systemic reforms in Ukraine are identified.

  1. Дроздов О. Імпульс для громадянського суспільства / О. Дроздов // День. Суспільство [Текст]. — 2011. — № 4/5. — 14 —15 січ.
  2. Авер’янов В. Б. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Б. Авер’янов // Право України [Текст]. — 2010. — № 3. — С. 73, 74.
  3. Мудрак І. Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи / І. Мудрак // Віче [Електронний ресурс]. — 2010. — № 22. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2286.
  4. Рудень В. В. Передумови запровадження обов’язкового медичного страхування / Рудень В. В., Сидорчук О. М. // Фінанси України [Текст]. — 2006. — № 10. — С. 71–73.
  5. Холод Н. Про пенсійну реформу в Україні / Н. Холод // Новини голосу Америки, 16 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrainian.voanews.com/content/kholod_azarov 112013029/237393.html.
  6. Кривов В. Економіко-правові важелі розбудови нашої держави на сучасному етапі / В. Кривов // Юридичний журнал [Електронний ресурс]. — № 5. — 2009. — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3220.
  7. Скрипнюк О. Правова держава в Україні: питання теорії і практика реалізації / О. Скрипнюк // Віче [Текст]. — 2010. — № 18 (279). — С. 8.