ANALYSIS OF ECOLOGICAL SAFETY OF EMISSIONS FROM PRODUCTION OF CARBON PRODUCTS

EP.
2019;
: pp.52-56
1
Zaporizhzhia National University
2
Zaporizhzhia National University
3
Zaporizhzhia National University

The estimation of population health risk from carbon oxide and hydrocarbons waste influence of carbon producing enterprises is observed in this work. After analyzing ecological emissions safety of the carbon producing enterprises it was established that their activity belongs to the average level of risk and ability to get respiratory organs diseases, sight, cardiovascular and central nervous system diseases for old persons, pregnant women and children.

[1] Belokon K.V. Pro pidvyshchennya ekolohichnoyi bezpeky hazovykh vykydiv metalurhiynykh pidpryyemstv [Tekst]. Zbirnyk naukovykh prats «Metalurhiya». - Zaporizhzhya: ZDIA, 2011. - Vyp. 25. – s. 164 -169
[2] A.V. Rybalova, K.V. Belokon. Analiz ekologicheskoy bezopasnosti vybrosov predpriyatiya OAO «Ukrainskiy grafit», soderzhashchikh oksid ugleroda i uglevodorody .  Sbornik nauchnykh trudov «Problemy okhrany okruzhayushchey sredy i ekologicheskoy bezopasnosti». - Khar'kov: UkrNIIEP, 2012. - Vyp. 34. - s. 61-71.
[3] Metodychni rekomendatsiyi. Otsinka ryzyku dlya zdorovʺya naselennya vid zabrudnennya atmosfernoho povitrya: Nakaz MOZ № 184 vid 13.04.2007 r. - K., 2007.- 28 s..
[4] Belokon K.V. Povysheniye ekologicheskoy bezopasnosti predpriyatiy elektrodnyy proizvodstva putom kataliticheskimi obezvrezhivaniya gazovykh vybrosov. Vestnik Khar'kovskogo natsional'nogo avtomobil'no-dorozhnogo universiteta. - Khar'kov: KHNADU, 2015. - Vyp. 70. - s. 42-49.
[5]  K.V. Belokon, Y.A. Belokon, G.B. Kozhemyakin, E.V. Matukhno Еnvironmental assessment of the intermetallic catalysts utilization efficiency for deactivation of the pollutants emitted by electrode production enterprises. Scientific bulletin of National mining university, Scientific and technical journal. - Dnipropetrovsk, State Higher Educational Institution “National Mining University”, 2016. - №3 (153). - p. 87-94.