MEDZHYBIZH CASTLE IN THE 1760th YEARS INVENTORIES

2022;
: 79-113
Authors:
1
State Historical and Cultural Reserve Mezhybizh, Medzhybizh town

This article introduces documentary information about the structure, condition, functional purpose and actual use of the fortification complex, residential and economic buildings of the Medzhybizh castle in the second half of the 18th century. For this purpose, the text of the inventory descriptions of Medzhybizh castle in 1763, 1765, 1767 in Polish, adapted to modern spelling, and its parallel translation in Ukrainian are published.

Until nowadays, in scientific publications about Medzhybizh Castle, there are many assumptions and myths about the arrangement of Medzhybizh Castle, which are not taken from documentary sources, but from popular publications in magazines of the 19th century. Famous researchers of the 20th century (Lohvyn, Lopushynska) and subsequent authors were again guided mainly by their assumptions and not by archival documents. As a result, a false impression was created that Medzhybizh Castle in the 18th century was significantly rebuilt as a romantic residence of princes Sieniawski and Czartoryski.

Inventories, stored in the archive of manuscripts of the Czartoryski Library (Kraków, Poland), eliminate some false assumptions about the functioning of the Medzhybizh Castle in the 18th century, which until now were perceived as known facts. Documents show that the castle buildings during this period were used mainly for the economic activities of the Medzhybizh manor, and not as a “romantic residence”. At the same time, certain military functions of the castle complex are preserved. The specific purpose of most of the premises of the palace and other castle buildings is clarified. A consistent description of the premises proves that the castle has not undergone significant reconstruction since the 18th century. It has survived to the present day in almost the same form described in the inventories of the 1760s, except for a few minor changes. At the same time, some building elements (parts of windows, doors, ceiling, floor) for the second half of the 18th century are also quite archaic, which indicates the lack of modernization over a long period. Many details of the castle interior are typical for the 16th and 17th centuries.

This inventory description, together with other documents, allows us, with high accuracy, to reconstruct the appearance and life of Medzhybizh Castle in the second half of the 18th century. It can be a basis for further archaeological and architectural research and restoration of the monument.

The text of the inventories is accompanied by comments on the peculiarities and differences of the documents of different years, a Glossary of archaic, local words, building terms of the 18-19th centuries.

Akmen, I. and others, 2020. Mill on the South Bug river in the city of Medzhybizh. Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications, 13. Chełm, Lviv: Rastr-7, S.9-26. DOI:10.23939/fortifications2020.13.009 [in Ukrainian]
https://doi.org/10.23939/fortifications2020.13.009
Arct, M., 1929. Słownik ilustrowany języka polskiego. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
Bis, M., 2014. Okna w zamku tykocińskim na początku XVIII wieku. Realia a wskazówki budowlane W: Rzeczy i ludzie: Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa: IAE PAN, S.375-400.
Głoger, Z., 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. Warszawa: Druk. Wł. Łazarskiego.
Głoger, Z., 1903. Encyklopedja Staropolska Ilustrowana. Tom IV-ty. Warszawa: Druk Piotra Laskauera i s-ki.
Klucz międzyboski. Inwentarz klucza: miast, wsi oraz folwarków, 1752. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, Rkps 8197 (Dawna sygn. 4111).
Klucz międzyboski. Inwentarz klucza: miast, wsi oraz folwarków, 1753. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, Rkps 8198 (Dawna sygn. 4114).
Kopydłowski, B., 1958. Polskie kowalstwo architektoniczne. Warszawa: Arkady.
Kremer, A., 1863. Słowniczek prowincyonalizmów Podolskich ułożony w Kamieńcu Podolskim w roku 1863. Kraków: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kuras, K., 2010. Dwór. W: Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich. Kraków: Historia Iagellonica, S.30-42. DOI:10.13140/2.1.4411.5840.
Lepszy, K., 1953. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
Nestorow, R. 2009. Jan Baptysta Dessieur - Architekt, inżynier czy plenipotent Adama Mikołaja Sieniawskiego? W: Biuletyn Historii Sztuki, R. LXXI (3), S.319-360.
Nestorow, R., 2018. Zamek Czartoryskich w Klewaniu w świetle źródeł archiwalnych. Kraków: Attyka.
Opisanie Dworu Międzyboskiego Wszelkich Budynków bedących, Sprzętów Miejscowych do wygody potrzeby tam przysposobionych Gospodarzowi podanych, 1754. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 141. Оп. 1. Спр. 1508.
Podczaszyński, K., 1829. Początki architektury dla użytku młodzi akademickiey napisane. Wilno: Druk. A. Marcinowskiego.
Puszet, L., 1903. Studya nad polskiem budownictwem drewnianem. 1, Chata. Kraków: Druk. Uniw. Jagiellońskiego
Rouget, M., 1827. Nauka budownictwa praktycznego czyli Doręcznik dla buduiących. Warszawa: Druk. Zawadzkiego i Węckiego.
Świtkowski, P., 1793. Budowanie wieyskie: Dziedzicom Dobr Y Possessorom toż wszystkim iakążkolwiek zwierzchność po wsiach i miasteczkach maiącym Do Uwagi Y Praktyki Podane; Z Figurami. Warszawa: Michał Gröll.
Tajchman, J., 1990. Stolarka okienna w Polsce: rozwój i problematyka konserwatorska. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków.
Zapadenko, I., 2021. O rekonstrukcji wyglądu pałacu Sieniawskich w Międzybożu w XVI wieku. Pamʺyatky kulʹtury polʹsʹkoyi spilʹnoty v Ukrayini: problemy i perspektyvy zberezhennya : materialy vseukr. nauk.-prakt. onlayn konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, m. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy, 27 travnya 2021 r. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy: TOV «Drukarnya «Ruta», S.42-46. [in Polish]
Żebrawski, T., 1883. Słownik wyrazów technicznych tyczących się budownictwa. Kraków: w Drukarni Uniw. Jagiellońskiego.
Aseev, YU., 1993. Fortress-museum in the village of Medzhibozh, Khmelnytskyi region. The palace T. III. Book 1. Naukovo-tekhnichnyy arkhiv instytutu «UkrNDIproyektrestavratsiya». Pamyatnyk arkhytektury (okhr. № 764) XVI v. [in Russian]
Bogdanenko, N., 2013. World history (toilet). Part 1: From the primitive latrine to the palace amenities of the Renaissance. Vinnitsa: Vinnitskaya oblastnaya tipografiya. [in Russian]
Busel, V., ed., 2004. Great explanatory dictionary of the modern Ukrainian language. Kyiv: VTF «Perun». [in Ukrainian]
Honcharova, K. and Tymkovych, V., 2021. Reanimation of identity: the restoration legacy of E. I. Lopushynska. Suhdeysʹkyy zbirnyk, 3-4 (VIIII), S.35-50. [in Ukrainian]
Zapadenko, I., 2016. The Palace of Senyavski - Czartoryski in Medzhibož and Peter Feigel's Palace in Betlanovce (Slovakia): common typology and historical parallels. Naukovyy visnyk «Mezhybizh», 1, S.27-33. [in Ukrainian]
Zapadenko, I., 2019. To reconstruction of the Senyavski Palace in Medzhibozh in the 16th century. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications, 11. Chełm, Lviv: Rastr-7, S.272-288. [in Ukrainian]
Zapadenko, I., 2022a. Medzhibiz castle in the descriptions of the inventories of the Medzhibiz key of the 18th century. Podilʹsʹka starovyna, 1, S.88-96. [in Ukrainian]
Zapadenko, I., 2022b. "Description of the court of Medzhibizky..." 1754: new translation, reconstruction, localization on the city's territory. Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovoyi istoryko-krayeznavchoyi konferentsiyi «Khmelʹnychchyna: istoriya ta suchasnistʹ» (22 veresnya 2022 roku). Khmelʹnytsʹkyy: FOP Strykhar A.M., S.95-104. [in Ukrainian]
Zapadenko, I., 2022c. Inventories of Medzhibozh 1752-1753 as a source for the research of Medzhybozh Castle. Zbirnyk materialiv Arkheolohiya & fortyfikatsiya Ukrayiny : KHI Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkoho derzhavnoho istorychnoho muzeyu-zapovidnyka pamʺyati A. F. Hutsala. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy: FOP Panʹkova A. S., S.279-287. [in Ukrainian]
Krykun, M., 2009. Inventory of Medzhibiz parish in 1717. Lʹviv: Naukove tovarystvo im. Shevchenka. [in Ukrainian]
Lohvyn, H., 1959. Castle in Medzhibozh (Architectural monument of the 16th century). Kyiv: Derzhbudvydav. [in Ukrainian]
Lopushynsʹka, YE., 1993. Medzhibiz fortress: The history of the creation of the ensemble in the light of recent research. Mizhnarodna konferentsiya z problem okhorony fortyfikatsiynykh sporud v Ukrayini. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy. [in Ukrainian]
Lopushynsʹka, YE., 1996. Medzhibiz fortress. Pam'yatky Ukrayiny, 3-4, S.42-47. [in Ukrainian]
Medzhibiz fortress. Archaeological, historical and architectural research and restoration. 2018-2020, 2021. Zhytomyr: TOV «Buk-Druk». [in Ukrainian]
Nahnybida, R. and Saranchuk, I., 2020. A look at the problem of the transformation of the name of the town of Mezhibyzh in the light of new archival sources. Materialy i doslidzhennya z arkheolohiyi Prykarpattya i Volyni, 24, S.189-205. [in Ukrainian] DOI:10.33402/mdapv.2020-24-189-205.
https://doi.org/10.33402/mdapv.2020-24-189-205
Nahnybida, R., 2020a. Construction and repair works in Medzhibizky Klyuch in 1727. Doslidzhennya, zberezhennya ta populyaryzatsiya pamʺyatok istoryko-kulʹturnoyi spadshchyny Ukrayiny. Zbirnyk materialiv kruhloho stolu 20 kvitnya 2020 roku. Pereyaslav: Natsionalʹnyy istoryko-etnohrafichnyy zapovidnyk «Pereyaslav», S.205-207. [in Ukrainian]
Nahnybida, R., 2020b. Description of repair works in Medzhibizky Klych in 1744. Problemy rehionalʹnoyi istoriyi Ukrayiny: Materialy IV Vseukrayinsʹkoyi naukovoyi konferentsiyi molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv, 21 travnya 2020 r. Kherson: Vyd-vo KHDU, S.44-45. [in Ukrainian]
The Senyavsky-Chartorysky Palace in Medzhybizh. Historical and architectural achievements and restoration, 2018. Zhitomir: Vid. O. O. Êvenok. [in Ukrainian]
Monument of architecture (protection No. 764) of the 16th century. Fortress Museum in the village. Medzhybizh, Khmelnitsky region Castle. Complex scientific research. Issue. 1, 1993a. Kiyev: Ukrproyektrestavratsiya. [in Russian]
Monument of architecture (protection No. 764) of the 16th century. Fortress Museum in the village. Medzhybizh, Khmelnitsky region Castle. Working documentation. Issue. 1, 2, 3, 1993b. Kiyev: Ukrproyektrestavratsiya. [in Russian]
Pinchak, M.V., 2004. Description of the Medzhibizsky yard, all kinds of buildings, other local structures, adapted for the benefit and needs of the household, subject to the master. Litopys Khmelʹnychchyny. Krayeznavchyy zbirnyk. Khmelʹnytsʹkyy: Khmelʹnytsʹkyy oblasnyy krayeznavchyy muzey, S.44-47. [in Ukrainian]
Pohoriletsʹ, O., and others, 2019. Results of the archaeological season of the Mezhybyzh DIKZ expedition. Medzhybizʹkyy zamok, 3-4, S.10-11. [in Ukrainian]
Restoration of the 16th century palace. (an architectural monument of national importance guard. No. 764/1) with adaptation for a museum in the village of Medzhibyzh, Letychiv district, Khmelnytskyi region, 2016. Kyiv: TOV «KTK-BUD». [in Ukrainian]
Tsyauk, V., 1996. The fortress complex in Medzhibozh, Khmelnytskyi region. In: Z istoriyi ukrayinsʹkoyi restavratsiyi: dodatok do shchorichnyka «Arkhitekturna spadshchyna Ukrayiny». Kyiv: Ukrayinoznavstvo, S.134-139. [in Ukrainian]