МЕДЖИБІЗЬКИЙ ЗАМОК В ІНВЕНТАРЯХ 1760-Х РОКІВ

1
ДІКЗ «Межибіж», смт Меджибіж

Цією статтею до наукового обігу вводяться документальні відомості про структуру, стан, функціональне призначення та фактичне використання комплексу фортифікаційних, житлових та господарчих споруд Меджибізького замку у другій половині XVIII ст. Для цього публікується адаптований до сучасного правопису польський текст інвентарних описів Меджибізького замку 1763, 1765, 1767 рр. та його паралельний переклад українською мовою. Зазначені господарчі документи усувають низку припущень щодо функціонування Меджибізького замку у XVIII ст., які впродовж десятиліть сприймалися як усталені факти. Зокрема, очевидним є використання замкових споруд для господарчих потреб економії Меджибізького ключа, а не в якості «романтичної резиденції» князів Чарторийських. Водночас зберігаються певні військові функції замкового комплексу. З’ясовується конкретне призначення більшості приміщень палацу та інших замкових будівель. З послідовного опису приміщень та їхнього опорядження з’ясовується, що за винятком кількох невеликих змін замок від XVIII ст. не зазнав суттєвих перебудов і зберігся до наших днів практично у тому ж вигляді, у якому його описано в інвентарях 1760-х рр. Водночас деякі будівельні елементи (частина вікон, дверей, стелі, підлоги) на другу половину XVIII ст. також є доволі архаїчними, що свідчить про відсутність модернізацій впродовж тривалого періоду.

Текст інвентарів супроводжується коментарями до особливостей та відмінностей між документами різних років, Глосарієм архаїчних та локальних слів, малопоширених термінів.

Akmen I., Bozhko K., Kutsenko T., Rusanova M., 2020. Mill on the South Bug river in the city of Medzhybizh. Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications. Number 13. Chełm ; Lviv: The State School of Higher Education in Chełm ; L’viv Polytechnic National University, s. 9–26. DOI:10.23939/fortifications2020.13.009

Arct M., 1929. Słownik ilustrowany języka polskiego. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.

Aseyev Y., [Reference and review], 1993. Науково-технічний архів інституту «УкрНДІпроєктреставрація». Monument of architecture (reg. No. 764) of the 16th century. Fortress Museum in the Medzhibozh town Khmelnitsky region. Palace. Volume III. Part 1.

Bis M., 2014. Okna w zamku tykocińskim na początku XVIII wieku. Realia a wskazówki budowlane [w:] Rzeczy i ludzie : Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa: IAE PAN, s. 375-400.

Bogdanenko N., 2013. World History (toilet). Part 1 : From the primitive latrine to the palace toilets of the Renaissance. Vynnytsia: Vinnytsia Regional Printing House. ISBN 978-966-621-553-9

Bousel V. ed., 2004. Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language. Kyiv: Perun.

Description of the manor house in Medzhybizh, all kinds of houses, other local structures, adapted for the benefit and needs of the owner [translation and adaptation from the Polish by Myroslav Pinchak], 2004. In: Litopys Khmelnychchyny. Kraieznavchyi zbirnyk. Khmelnytskyi: Khmelnytskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei, s. 44–47.

Głoger Z. 1903. Encyklopedja Staropolska : Ilustrowana : Tom IV-ty. Warszawa: Druk Piotra Laskauera i s-ki.

Głoger Z. 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. Warszawa: Druk. Wł. Łazarskiego.

Honcharova K., Tymkovych V., 2021. Reanimation of Identity: the restoration heritage of Ye. I. Lopushynska. Sougdaia Collection. Issue 3–4 (VIIII), s. 35–50. ISSN: 2708-4914.

Klucz międzyboski. Inwentarz klucza: miast, wsi oraz folwarków. 1752. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, Rkps 8197 (Dawna sygn. 4111).

Klucz międzyboski. Inwentarz klucza: miast, wsi oraz folwarków. 1753. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, Rkps 8198 (Dawna sygn. 4114).

Kopydłowski B., 1958. Polskie kowalstwo architektoniczne. Warszawa: Arkady.

Kremer A., 1863. Słowniczek prowincyonalizmów Podolskich ułożony w Kamieńcu Podolskim w roku 1863. Kraków: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krykun M., 2009. A 1717 Inventory of Medzhybizh Volost. Lviv: Shevchenko Scientific Society. ISBN 966-8868-18-8.

Kuras K., 2010. Dwór. W: Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich. Kraków: Historia Iagellonica, s. 30–42. DOI:10.13140/2.1.4411.5840.

Lepszy K., 1953. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.

Lohvyn H., 1959. Castle in Medzhybizh (Architectural monument of the 16th century). Kyiv: Derzhbudvydav.

Lopushynska Ye., 1993. Medzhybizh Fortress: History of the ensemble in recent studies. In: Mizhnarodna konferentsiia z problem okhorony fortyfikatsiinykh sporud v Ukraini. Kamianets-Podilskyi: w. p. s. 13.

Lopushynska Ye., 1996. Medzhybizh Fortress. Pamiatky Ukrainy, №3–4, s. 42–47.

Medzhybizh fortress. Archaeological, historical and architectural research and restoration. 2018-2020 years, 2021. Zhytomyr: TOV «Buk-Druk». ISBN 978-617-8085-16-2.

Monument of architecture (reg. No. 764) of the 16th century. Fortress Museum in the Medzhibozh town Khmelnitsky region. Palace. Complex scientific research. Volume 11. Part 4. Issue 1. 1993a.  Kiev: Ukrproektrestavratsyia.

Monument of architecture (reg. No. 764) of the 16th century. Fortress Museum in the Medzhibozh town Khmelnitsky region. Palace. Working documentation. Volume 14. Part 1. Issue 1, 2, 3. 1993b. Kiev: Ukrproektrestavratsyia..

Nahnybida R., 2020a. Construction and repair works in Medzhybizh outskirt in 1727. In: Research, preservation and popularization of monuments of the historical and cultural heritage of Ukraine. Collection of materials of the discussion on April 20, 2020. Pereyaslav: Natsionalnyi istoryko-etnohrafichnyi zapovidnyk «Pereyaslav», с. 205–207.

Nahnybida R., 2020b. Description of repair works in Medzhybizh outskirt in 1744. In: Problemy rehionalnoi istorii Ukrainy: Materialy IV Vseukrainskoi naukovoi konferentsii molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv, 21.05.2020. Kherson: Vydavnytstvo KhDU, s. 44–45.

Nahnybida R., Saranchuk I., 2020. Opinion on the problem of transformation of the name of the town of Medzhybizh according to new archival sources. Materials and research on the archeology of Prykarpattia and Volyn. Issue 24, с. 189–205. DOI:10.33402/mdapv.2020-24-189-205.

Nestorow, R. 2009. Jan Baptysta Dessieur - Architekt, inżynier czy plenipotent Adama Mikołaja Sieniawskiego? In: Biuletyn Historii Sztuki, R. LXXI (3), s.319–360.

Nestorow R. 2018. Zamek Czartoryskich w Klewaniu w świetle źródeł archiwalnych. Kraków: Attyka.

Opisanie Dworu Międzyboskiego Wszelkich Budynków bedących, Sprzętów Miejscowych do wygody potrzeby tam przysposobionych Gospodarzowi podanych. 1754. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 141. Оп. 1. Спр. 1508.

Podczaszyński K., 1829. Początki architektury dla użytku młodzi akademickiey napisane. Wilno: Druk. A. Marcinowskiego.

Pohorilets O., Vetrov V., Baranovsky A., Radchenko R., 2019. Results of the archaeological season of the expedition of the State Historical and Cultural Reserve «Mezhybizh». Medzhybizkyi zamok, №3–4, s. 10–11.

Puszet L., 1903. Studya nad polskiem budownictwem drewnianem. 1, Chata. Kraków: Druk. Uniw. Jagiellońskiego.

Restoration of the 16th century palace (national architectural monument No. 764/1) with adaptation for a museum in the Medzhybizh town, Letychiv district, Khmelnytskyi region. 2016. Kyiv: TOV «KTK-BUD».

Rouget M., 1827. Nauka budownictwa praktycznego czyli Doręcznik dla buduiących. Warszawa: Druk. Zawadzkiego i Węckiego.

Seniawski - Czartoryski Palace in Medzhybizh. Historical and architectural research and restoration. 2018, 2018. Zhytomyr: Vyd. O. O. Yevenok. ISBN 978-617-7703-11-1

Świtkowski P., 1793. Budowanie wieyskie : Dziedzicom Dobr Y Possessorom toż wszystkim iakążkolwiek zwierzchność po wsiach i miasteczkach maiącym Do Uwagi Y Praktyki Podane ; Z Figurami. Warszawa: Michał Gröll.

Tajchman J., 1990. Stolarka okienna w Polsce: rozwój i problematyka konserwatorska. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Tajchman J., 1993. Stolarka okienna : słownik terminologiczny architektury. Warszawa: Ośrodek dokumentacji zabytków.

Tsiauk V., 1996. The fortress complex in Medzhybizh, Khmelnytskyi region.. In: Z istorii ukrainskoi restavratsii : dodatok do shchorichnyka «Arkhitekturna spadshchyna Ukrainy». Kyiv: Ukrainoznavstvo, s. 134–139.

Zapadenko I., 2016. Seniawski - Czartoryski Palace in Medzhybizh and Peter Feigel Palace in Betlanovce (Slovakia): common typology and historical parallels. Naukovyi visnyk «Mezhybizh», №1, s. 27–33.  ISSN 2519-2612.

Zapadenko I., 2019. To the hypotetical reconstruction of the Senyavsky palace on the time of 16th century. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications. Number 11. Chełm ; Lviv: The State School of Higher Education in Chełm ; Lviv Polytechnic National University, s. 272–288. ISSN 2544-6517.

Zapadenko I., 2021. O rekonstrukcji wyglądu pałacu Sieniawskich w Międzybożu w XVI wieku. In: Pamyatky kultury polskoji spilnoty v Ukrajini: problemy i perspektyvy zberezhennya : materialy vseukrajinskoji naukovo-praktychnoji online konferenciji z mizhnarodnoju uchastiu, m. Kamyaniets-Podilsky, 27 may 2021.  Kamyaniets-Podilsky: Ruta, s. 42–46.

Zapadenko I., 2022a. Medzhybizh castle in the descriptions of the inventories of the Medzhybizh outskirt of the 18th century. Podilska starovyna, №1, s. 88–96.

Zapadenko I., 2022b. «Description of the Medzhybizh manor house…» of 1754: a new translation, reconstruction, localization on the territory of the town. In: Materialy Vseukrainskoi naukovoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii «Khmelnychchyna: istoriia ta suchasnist» (22 september 2022). Khmelnytsky: FOP Strykhar A.M., s. 95–104.

Zapadenko I., 2022c. Inventories of Medzhybizh town 1752–1753 as a source for the research of Medzhybizh castle. In: Collection of materials Archeology & Fortification of Ukraine : 11th All-Ukrainian scientific and practical conference of the Kamyanets-Podilskyi State Historical Museum-Reserve in memory of A. F. Hutsal. Kamianets-Podilskyi: FOP Pankova A. S. – s. 279–287.

Żebrawski T., 1883. Słownik wyrazów technicznych tyczących się budownictwa. Kraków: w Drukarni Uniw. Jagiellońskiego.