Volume 27, 1978

In this Number

(24 papers)
A. V. Arhangel'skij, V. V. Kirichuk, V. A. Skryl'
3-10
D. I. Maslich, V. I. Mukha, R. S. Sydoryk
71-78
H. O. Meshcheriakov, P. M. Zazuliak
78-88
V. I. Somov, H. T. Sobakar, N. A. Mel'nichuk, V. Kuznetsova, M. K.Kurbanov
141-148