Methodology description of spatial data quality in terms of ISO standards

2009;
: pp. 136-139
Authors: 

Slusarski M.

In the destination of construction geoinformatics systems meeting requirements put before them is necessary elaboration detailed principles of the assessment methodology of spatial data quality. The cadastre of the real estate is one of basic databases of the local system. This study focuses proposial the description of the quality cadastre data in accordance with guidelines of the norm PN-EN-ISO 19113.

  1. Augustynowicz A., Soczewski P. 2008. Wzorcowe metadane dla standardowych danych przestrzennych tworzonych przez sluzbe geodezyjna i kartograficzna w Polsce – poziom powiatowy. Wyd. GUGiK. Warszawa.
  2. Gazdzinki J. 2008. Leksykon geopatyczny. www.ptip.org.pl.
  3. Longley P. i in.2006. GIS teoria i praktyka. PWN. Warszawa.
  4. Nebert D. 2004. Red. The SDI Cookbook, www.gsdi.org.
  5. Norma PN-EN-ISO 19113. Informacja geograficzna – Postawy opisu jakosci. 2005. Wyd. PKN. Warszawa.
  6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2001 w sprawie szczególowych zasad i trybu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr  80, poz. 866).
  7. Slusarski M. 2005. Propozycja ogólnej oceny systemu informacji o terenie budowanego na poziomie powiatu. Mat. Konf. Kataster, Fotogrametria i Geoinformatyka: Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju. Kraków.