The classification of anthropogenic soils: modern methodological approaches

2009;
: pp. 122-127
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The analysis and genetic-morphological evaluation of existing classifications reconstruction soil, which will allow to significantly improve their future in the light of modern teaching approaches. This should draw attention to the terminology of certain taxonomic units used in the classification of industrial soil.

 

 1. Herasymova M.Y., Solntseva N.P., Rubylyna H.B. Morfolohycheskyy pokhod k razdelenyyu tekhnohenno-preobrazovannыkh pochv. [Morphological march to the division technogenically transformed soils]. Tez. dokl. USh Vsesoyuznoho sъezda pochvovedov (14–18 avhusta 1989). Novosybyrsk, 1989. P. 185.
 2. Holovastykova A.V. Formyrovanye byopedotsenoza na tekhnohennykh landshaftakh [Formation biopedotsenoza on man-made landscapes] KMA „Byolohycheskaya rekul'tyvatsyya narushenykh zemel”. Tez. dokl. Mezhdunar. soveshanyya (26–29 avhusta1996 h.). Ekaterynburh, 1996, pp. 142–151.
 3. Horbunov N.Y., Bekarevych N.E., Eterevskaya L.V. y dr. Klassyfykatsyya porod postepenyykh pryhodnosty v sel'skom khozyaystve [Classification of rocks on the CTE-interest of their suitability for agriculture]. Pochvovedenye, 1971, no. 11, pp. 105–107.
 4. Donchenko M.T.,. Eterevskaya L.V, Uharova V.A, Lekhtsyer L.V. Metodyka obsledovanyya, nomenklatura y dyahnostyka rekul'tyvyrovannykh pochv Ukraynskoy SSR [Methodology Survey, nomenclature and diagnosis recultivated-bathrooms soils of the Ukrainian SSR]. Khar'kov, 1987, 20 p.
 5. Eterevskaya L.V. K voprosu o sistematike i klassifikacii tehnogennih pochv [On the question of the taxonomy and classification of technogenic soils]. Rekul'tyvatsyya zemel' v SRSR. Moscow, 1982, T.2.
 6. Eterevskaya L.V., Donchenko M.T., Lekhtsyer L.V. S Sistematika i klassifikacija tehnogennih pochv [Systematics and classification of technogenic soils]. Rastenija i promyshlennaja sereda: Sb. nauch. tr. Ural. un-ta. Sverdlovsk, 1984, pp. 14–21.
 7. Eterevskaja L.V., Golovachev E.A., Ugarova V.A., Budennaja T.I. Nekotorye zakonomernosti v jevoljucii tehnozemov pri rekul'tivacii zemel'. Tez. dokl. Sh s#ezda pochvovedov i agrohimikov Ukrainskoj SSR. 11–14 oktjabrja 1990 g. Pochvovedenie. Har'kov, 1990, pp. 59–61
 8. Yeterevs'ka L.V., Momot H.F., Lekhtsiyer L.V. Rekul'tyvovani grunty: pidkhody do klasyfikatsiyi i systematyky [Reclaimed soils: approaches to classification and taxonomy]. Gruntoznavstvo, 2008, T. 9, no. 3–4, pp. 147–150.
 9. Keleberda T.M., Druhov A.M., Zholudyeva I.D. Diahnostyka tekhnohenno-peretvorenykh gruntiv [Diagnostics of technologically-transformed soil]. Tez. dop. IU z"yizdu hruntoznavtsiv i ahrokhimikiv Ukrayiny. serpen' 1994 r. Seriya ahrokhimiya ta okhorona navkolyshn'oho seredovyshcha. Kharkiv, 1994, pp. 122–123.
 10. Keleberda T.N. Tez. dokl. III sъezda pochvovedov y ahrokhymykov Ukraynskoy SSR. (11–14 oktyabrya 1990 h.). Pochvoobrazovanye y klassyfykatsyya pochv posttekhnohennыkh land [Soil formation and classification of soils by man-made landscapes]. Pochvovedenye. Khar'kov, 1990, pp. 78–79.
 11. Panas R.N. Yspol'zovanye lessovydnыkh suhlynkov v kachestve substratov dlya rekul'tyvatsyy zemel' [Using loess loam as substrates for soil remediation]. L'vovTsNTY. Seryya 31–209–91. L'vov, 1991, 3 p.
 12. Panas R.M. Osoblyvosti formuvannya i evolyutsiyi tekhnohennykh gruntiv u Peredkarpatti. [Features of the formation and evolution of anthropogenic soils in Precarpathians] Tez. dop.1U-ho z"yizdu gruntoznavtsiv i ahrokhimikiv Ukrayiny. – (sichen' 1994 r.). Kherson-Kharkiv, 1994, pp. 136–139.
 13. Panas R.M. Monitorynh henezysu tekhnohennykh gruntiv na vidprats'ovanykh vidvalakh kopalen' sirky [Monitoring anthropogenic genesis of soils on waste dumps sulfur mines]. V kn..: Zemel'ni resursy Ukrayiny: rekul'tyvatsiya, ratsional'ne vykorystannya ta zberezhennya. Dnipropetrovs'k, 1996, pp. 111–112.
 14. Panas R.M. Geneza, klasyfikatsiya ta vlastyvosti tekhnohennykh gruntiv Peredkarpattya [Genesis, classification and properties of anthropogenic soils Precarpathians]. V kn.: Geneza, heohrafiya ta ekolohiya. Zb. nauk. pr. L'viv, 1999, pp. 58–61.
 15. Panas R.M. Tekhnohenni grunty Ukrayiny. Gruntoznavstvo [Man-made soils Ukraine. Soil Science]: Navch. posibnyk. L'viv: „Novyy Svit, 2000”, 2005, 2008, pp. 267–279.
 16. Polupan N.Y., Nosko B.S., Kul'mychov V.P. Polevoj opredelitel' pochv [Field identification of soils] Kyiv: Urozhay, 1981, pp. 309–311.
 17. Polupan N.I. Klassifikacija pochv. – V kn..: Pochvy Ukrainy i pochsyshenie ih plodorodija [Proc .: The soils of Ukraine and increase of their fertility]. T. 1. Jevoljucija, rezhimy i processy, klassifikacija i genetiko- proizvodstvennye aspekty. K.: Urozhaj, 1988, pp. 116–127.
 18. Polupan M. I., Solovey V.B., Velychko V.A. Klasyfykatsiya gruntiv Ukrayiny [Norm soils Ukraine]. Kyiv: Ahrarna nauka. 2005, pp. 275–279.
 19. Taranov S.A. Klassyfykatsyonnaya szema osnovnykh vozrastnыkh hrupp molodыkh pochv tekhnohennыkh эkosystem ( MPTЭ) [Classification Change main age groups of young soils technogenic ecosystems]. Tez. dokl. USh Vsesoyuznoho sъezda pochvovedov. (14–18 avhusta 1989 h.), Novosybyrsk, 1989, pp. 194.
 20. Terent'ev V.I., Suhanov P.A. Klassifikacija narushennyh i rekul'tivirovannyh zemel' i drugih nepochvennyh poverhnostnyh obrazovanij [Classification of disturbed and reclaimed land and other surface formations nepochvennyh]. V kn.: Biologicheskaja rekul'tivacija narushennyh zemel'. Tez. dokl. Mezhdunar. soveshh. 26–29 avgusta 1996. g.. Ekaterinburg, 1996, pp. 148–151
 21. Travleev A.P., Zverkovskij V.N., Ovchinnikov V.A., Bekarevich N.E, Masjuk N.T., Dan'ko V.N., Eterevskaja L.V. Sostojanie i perspektivy rekul'tivacii zemel' v SSSR [Status and prospects of land reclamation in the USSR]. Tez. dokl. 8 Vsesojuzn. s#ezda pochvovedov. Novosibirsk, 1989, pp. 177–192