Substantiation of limit number of stations in altitude network polygons for finding rough errors

2010;
: pp. 53-60
1
Department of Engineering Geodesy, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

The grounding task of identification the flagrant error limits of measurings is decided in height geodesic networks at their search by the analysis of misclosures in grounds. Certainly critical intervals of rough errors identification in a ground depending on the amount of the stations and measurement errors in it.

 

  1. Piskunov M.E. Metodika geodezicheskih nabljudenij za deformacijami sooruzhenij: Uchebnik [Methods of geodetic observations of deformations of structures: Textbook]. Moscow: Nedra, 1980.
  2. Osnovy matematychnogo opracjuvannja geodezychnyh vymirjuvan'  [Fundamentals of mathematical processing of geodetic measurements ] V.I. Gavrysh, E.M. Jevsjejeva, P.M. Zazuljak, M.D. Josypchuk / Pid red. Gavrysha V.I. [Ed. Gavrisha V.I.]. Lviv: Raster 7, 2007.
  3. Markuze Ju.I. Uravnivanie geodezicheskih setej s kontrolem grubyh oshibok [Adjustment of geodetic networks with control blunders ]. [Math. universities. Ser. Surveying and aerial photography]. 1986, no. 5, pp. 9-18.
  4. Instrukcija po nivelirovaniju I, II, III, IV klassov [Instructions for leveling I, II, III, IV classes]. Moscow: Nedra, 1990.
  5. Kougija V. A. Sravnenie metodov obnaruzhenija i identifikacii grubyh oshibok izmerenij [Comparison of methods for detection and identification of gross measurement errors]. Geodezija i kartografija [Geodesy and Cartography]. 1998, no. 6, P. 23–28.
  6. Kushko V.I., Mudrov V.I. Metody obrabotki izmerenij. Moscow: Sov. radio, 1976, 192 p.
  7. Burak K. O., Grynishak M.Ja. Pobudova zamknutyh poligoniv u nivelirnyh merezhah z vykorystannjam orijentovanogo grafa [Construction of closed polygons in leveling networks using directed graph]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva [Recent advances in geodetic science and industry]. 2010, Vol. II (20), pp. 71-77.
  8. D'jakov B.N., Fedorova N. V. Poshagovyj poisk grubyh oshibok izmerenij [Incremental search blunders measurements]. Geodezija i kartografija [Geodesy and Cartography]. 2001, no. 3.