Точність визначення положення меж та площ земельних ділянок для інвентаризації земель населених пунктів

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено результати досліджень оцінки точності визначення площі земельних ділянок різними способами.

1. Волосецький Б.І. Аналіз точності визначення параметрів земельних ділянок в населених пунктах з врахуванням економічних чинників // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 1999. – С. 119–121. 
2. Волосецький Б.І. Величина і вартість земельної ділянки – фактори, що впливають на точність кадастрових робіт // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 1997. – С. 179–185.  
3. Керівний технічний матеріал з інвентаризації земель населених пунктів (наземні методи) // ГКНТА. – К. : ГУГКК, 1993. 
4. Положення по земельно-кадастровій  інвентаризації  земель  населених  пунктів // К.: Держкомзем, 1997. – 12 с. 
5. Тартачинський Р.М. До  питання про геодезичне забезпечення кадастру. Зб. Geodezja i geometrja inzynierska w budownictwie i inzynierii. – Rzeszow, 1996. – С. 119–123. 
6. Церклевич А.А. Використання нових технологій і актуальні задачі  земельного кадастру // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 1999. – С. 121–124. 
7. Церклевич А.А., Процик М.Г. Про точність визначення положення межових знаків і обчислення площ земельних ділянок // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 1997. – 
С. 185–188. 
8. Церклевич А., Сигляк М. Про точність визначення меж та площ земельних ділянок при виконанні  інвентаризації земель населених пунктів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 1999. – С. 124–130.  
9. Церклевич А.Л. Про точність визначення площ і положення меж земельних ділянок // Geodezja inzynieryjna i kadaster w gospodarce  narodowe. –Budownictwo i Inzynieria Srodowiska. 1998. – z. 29 . – С. 117–123. 
10. Гермонова  Е.,  Лимарева  Е.  Влияние  корреляционных  зависимостей  между  ошибками определения координат контурных точек на точность определения площадей земельных участков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – С. 287–290.