On the correlation of geodetic and heoseysmical processes

2011;
: pp. 36 - 52
1
Lviv Polytechnic National University

The correlation between the values of geodetic coordinates obtained using GPS-observations and data that describe the local state of the earth's surface and near-Earth space was researched. We calculate autocorrelation and cross-correlation integrals of integrals of functions for a given period of time to identify the possible connection between the oscillating components of the geodetic coordinates and parameters that describe geo-seismic and solar activity

 1. Jankiv-Vitkovs'ka L.M., Savchuk S.G., Pauchok V.K. Do pytannja analizu systematychnyh pohybok koordynat permanentnoi' GPS stancii' SULP. // Visnyk geodezii' i kartografii'. – K., 2007. – № 5. – 
 2. S. 9–13.
 3. Jankiv-Vitkovs'ka L.M., Savchuk S.G., Pauchok V.K. Doslidzhennja dynamiky zmin koordynat perma­nentnyh GPS stancij // Visnyk geodezii' i kartografii'. – K., 2008. – № 1. – S. 7–12.
 4. Fridman A.M., Poljachenko E.V., Nasyrkanov N.R. O nekotoryh korreljacijah v sejsmodinamike aktivnosti Zemli // UFN. – 2010. – № 3. – S. 303–312.
 5. Ivanov V.V. Periodicheskie kolebanija pogody i klimata // Uspehi fizicheskih nauk. – 2002. – T. 172, № 7. – S. 777–811.
 6. Akasofu S.I., Chepmen S. Solnechno-zemnaja fizika. – M.: Mir, 1975.
 7. Kremenec'kyj I.A., Cheremnyh O.K. Kosmichna pogoda: mehanizmy i projavy. – K.: Naukova dumka, 2009.
 8. ParnovskijA.S., Ermolaev Ju.I., Zhuk I.T. Kosmicheskaja pogoda: istorija issledovanija iprognozirovanie // Kosmіchna nauka і tehnologіja. – 2010. – T. 16. – № 1. – S. 90–99.
 9. Jankiv-Vitkovs'ka L.M.. Prognozuvannja vplyvu ionosfery na chasovi zminy koordynat permanentnyh GPS stancij. Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja. – L'viv. – 2009. – Vyp. 72. – S. 35–41.
 10. Jankiv-Vitkovs'ka L.M. Doslidzhennja dynamiky zmin koordynat geodezychnyh punktiv dlja prognozuvannja zakonomirnostej i'hn'ogo mehanichnogo peremishhennja // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – L'viv. – 2010. – S. 117–124.
 11. Jankiv-Vitkovs'ka L.M. Doslidzhennja dynamiky zmin koordynat GPS-stancij dlja prognozuvannja i'h tochnosti // Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja. – L'viv. – Vyp. 74. – 2011. – S. 77–82.
 12. Matvijchuk Ja.M. Reguljaryzovana identyfikacija dynamichnyh prognostychnyh makromodelej / Ja.M. Matvijchuk, V.K. Pauchok // Teoretychna elektrotehnika. – 2003. – Vyp. 57. – C. 13–18.
 13. Matvijchuk Ja.M., Savula M.M. Pauchok V.K. Model' vplyvu harchuvannja ta sonjachnoi' aktyvnosti na zahvorjuvanist' na tuberkul'oz // Infekcijni hvoroby. № 4, 2010. – S. 43–49.
 14. Pauchok V.K. Reguljaryzovana identyfikacija matematychnyh makromodelej procesiv i system riznoi' pryrody: Avtoref. dys. … kand. tehn. nauk. – L'viv, 2010. – 16 s.