Volume 79, no.2, 2018

In this Number

(12 papers)
Volodymyr Rak, Yaroslav Lutsyk
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.013
pp. 13-19
Bohdan Stadnyk, Svyatoslav Yatsyshyn, Mykola Mykyichuk, Yaroslav Lutsyk, Pylyp Skoropad, Thomas Fröhlich
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.020
pp. 20-28