Volume 80, no.3, 2019

In this Number

(12 papers)
Volodymyr Krayovskyy, Mariya Rokomanyuk, Volodymyr Romaka, Yurii Stadnyk, Lyubov Romaka, Andriy Horyn
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.03.028
pp. 28-33
Serhiy Prokhorenko, Svyatoslav Yatsyshyn, Nadiia Hablovska, Maryna Kononenko
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.03.034
pp. 34-38
Mykola Mykyichuk, Nadiya Lazarenko, Sergii Lazarenko, Anastasiia Riznyk
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.03.053
pp. 53-57