Volume 10, Number 3, 2016

In this Number

(21 papers)

Tetiana Panchenko, Maria Evseeva, Anatoliy Ranskiy, Vyacheslav Baumer and Olga Gordienko

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.285
pp. 285 – 290

Vladimir Myshak, Vita Seminog, Tatiana Dmytrieva and Vladimir Bortnitsky

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.299
pp. 299 – 304

Konstantin Vishnevskii, Zhanna Shashok and Nikolai Prokopchuk

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.305
pp. 305 – 310

Pavlo Shapoval, Martyn Sozanskyi, Iosyp Yatchyshyn, Bogdan Kulyk, Mykhaylo Shpotyuk and Roman Gladyshevskii

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.317
pp. 317 – 323

Bemgba Nyakuma, Arshad Ahmad, Anwar Johari, Tuan Abdullah, Olagoke Oladokun, Habibu Uthman and Muhamad Halim

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.325
pp. 325 – 328

Yuliya Dzyazko, Ludmila Ponomarova, Yurii Volfkovich, Valentina Tsirina, Valentin Sosenkin, Nadiya Nikolska аnd Volodimir Belyakov

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.329
pp. 329 – 335

Oleg Yurchenko, Olga Kalinenko, Olexandr Baklanov and Larisa Baklanova

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.337
pp. 337 – 341

Zebo Babakhanova, Mastura Aripova, Nodir Khodjaev and Renat Khamidov

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.343
pp. 343 – 348

Ruslana Kosiv, Tetiana Kharandiuk, Lyubov Polyuzhyn, Liubov Palianytsia and Natalia Berezovska

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.349
pp. 349 – 353

OlenaTertyshna, Kateryna Royenko, Vitalina Martynenko,Victoria Smesova, Al’ona Gyrenko and Petro Topilnytskyy

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.361
pp. 361 – 366

Serhiy Yaitskiy, Liudmyla Bragina and Yuliya Sobol

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.373
pp. 373 – 377

Anatoliy Danylkovych, Viktor Lishchuk and Olexander Zhyhotsky

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.03.379
pp. 379 – 385