Investigation of molybdate ion sorption on the sorbent from industrial waste

2017;
: pp. 291–295
Автори: 
Alisa Vaziyeva, Oksana Pavlenko

1 Sumy State University, 2 Rimsky-Korsakov St., 40000 Sumy, Ukraine

2 Shostka Institute of Sumy State University, 1 Haharina St., 41100 Shostka, Ukraine

The dependence of molybdate ion sorption in co-precipitated iron and manganese hydroxides (CPH) on the value of pH solutions and the salt background has been described. Industrial wastes of manganese sulfate MnSO4•5H2O (from hydroquinone production) and iron sulfate FeSO4•7H2O (waste production of titanium dioxide pigment) were used for the obtaining of CPH hydroxides.

[1] Khraisheha M., Al-degsb Y., Mcminnb W.: Chem. Eng. J., 2004, 99, 177. https://doi.org/10.1016/j.cej.2003.11.029
[2] Wan Ngah W., Hanafiah M.: Bioresource Technol., 2008, 99, 3935. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.06.011
[3] Barakat M.: Arab. J. Chem., 2011, 4, 361. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2010.07.019
[4] Sulimenko L., Kokshina L., Mingaleva T., Makarov D.: Vestnik Mosk. Gos. Techn. Univ., 2015, 18, 345.
[5] Karvelas M., Katsoyiannis A.: Samara Chemosphere, 2003, 53, 1201. https://doi.org/10.1016/S0045-6535(03)00591-5
[6] Jaroslavtsev A.: Uspekhi Khimii, 1997, 66, 641.
[7] Novikov G., Murdmaa I.: Lit. i Polez. Iskopaemye, 2007, 2, 153.
[8] Sokolova V., Anufrieva S., Lugovskaya I.: VINITI. Nauchn. i Techn. Aspekty Ohrany Okruzh. Sredy. Obzornaya informatsiya, 2005, 3, 94.
[9] Vazieva A., Pavlenko O.: Visnyk Kremenchut. Nats. Univ. im. M. Ostrogradskogo, 2015, 6, 100.
[10] Marchenko Z.: Fotometricheskoe Opredelenie Elementov. Izd-vo Mir, Moskva 1971.
[11] Busev A.: Analiticheskaya Khimiya Molibdena. Izd-vo AN USSR, Moskva 1962.