Volume 13, Number 2, 2019

In this Number

(21 papers)
Iryna Tsykhanovska, Victoria Evlash, Tatуana Gontar
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.02.17
pp.170-184
Jimsher Aneli, Tsisana Gavasheli, Tatiana Gegechkori, Grigor Mamniashvili
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.02.185
pp. 185-189
Kasim Mohammed Hello, Abdul Karim-Talaq Mohammad, Hiba Jumaah Ali
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.02.198
pp. 198-204
Serhiy Pyshyev, Yuriy Demchuk, Volodymyr Gunka, Iurii Sidun, Mariia Shved, Halyna Bilushchak, Anatoliy Obshta
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.02.212
pp. 212-217
Yuliya Zelenko, Myroslav Malovanyy, Lidiya Tarasova
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.02.218
pp. 218-223
Elika Joeniarti, Achmadi Susilo, Noer Rahmi Ardiarini, Nindayu Indrasari, Mochamad Zakki Fahmi
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.02.240
pp. 240-246
Oleg Zelenskii, Volodymyr Shmalko, Yevgen Panov, Tetiana Shylovych, Yaroslav Shylovych, Maryan Rudkevich
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.02.247
pp. 247-253
Olena Bondar, Victoria Vorobyova, Margarita Skiba, Iryna Kurmakova, Nataliya Demchenko, Olena Chygyrynets’
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.02.254
pp. 254-260
Victoria Vorobyova, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba, Tatiana Overchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.02.261
pp. 261-268