Peculiarities of Osmium Compounds Interaction with Some Flavonoids

Автори: 
Galyna Mykhalyna and Teodoziya Vrublevska

The interaction of Os(IV) ions with morin, quercetin, luteolin has been investigated and the spectrophotometric methods of osmium determination using these reagents have been elaborated. The influence of various factors and the maximum yield of the products of Os(IV) ions interaction with flavonoids have been determined. The change of electronic absorption spectra depending on the duration of the solution heating in a boiling water bath in the presence or absence of atmospheric oxygen as well as the interaction of osmium(ІІ, ІІІ, VІ and VІІІ) ions with flavonoids investigated have been shown. The redox nature of osmium(IV) ions interaction with morin and quercetin has been confirmed.

[1] Sereda P., Maksyutina N. and Davtyan L.: Farmakogniziya. Likarska Roslynna Syrovyna ta Fitozasoby. Nova Knyga, Vinnytsya 2006.
[2] Durshmishidze S., Shalashvili A., Mzhavanadze V. and Tsyklauri G.: Flavonoidy i Oksy-Korychniye Kisloty Nekotorykh Predstavitelei Dikorastushchei Flory Gruzii. Metsniereba, Tbilisi 1981.
[3] Burger K.: Organicheskiye Reagenty v Neorganicheskom Analize. Mir, Moskwa 1975.
[4] Balcerzak M. and Kus S.: Anal. Sci., 2004, 20, 1333.
[5] Kostyuk V., Potapovich A., Strigunova E. et al.: Biochem. & Biophysics, 2004, 2, 204.
[6] Kopacz M., Kuzniar A., Nowak D. and Kopacz S.: Materialy VI Ogolnopolskej Konferencjі “Flawonoidy i ich zastosowanie”, Rzeszów 2006, 253.
[7] Mykhalyna G., Vrublevska T. and Korkuna O.: Visn. Lviv Univ. Ser. Khim., 2009, 50, 170. 
[8] Rydchuk M., Mykhalyna G., Bonishko O. et al.: Chem. of Metals and Alloys, 2009, 2, 89.
[9] Ginzburg S., Yezerskaya N., Prokofyeva I. et al.: Analiticheskaya Khimiya Platinovyh Metallov. Nauka, Moskwa 1972.
[10] Zolotov Yu., Varshal G. and Ivanov V. (Eds.): Analiticheskaya Knimiya Metallov Platinivoy Gruppy. Collected articles. Izd-vo URSS, Moskwa 2003.
[11] Hartley F. (Ed.): Chemistry of the Platinum Group Metals. Recent Developments. Elsevier, Amsterdam 1991.
[12] Lazarev N. and Gadaskina I. (Eds.): Vredniye Veshchestva v Promishlennosti. Spravochnik dlya Khimikov, Inzhenerov i Vrachey, Т. III,  Khimiya, Leningrad 1977.
[13] Turner A., Clifford A. and Ramachandra Rao C.: Anal. Chem., 1958, 30, 1708.
[14] Balcerzak M. and Swiecicka E.: Talanta, 1996, 43, 471.
[15] Miano R. and Garner C.: Inorg. Chem., 1965, 4, 337.
[16] Alimarin I., Khvostova V. and Kadyrova G.: Zh. Analit. Khim., 1975, 30, 2007.
[17] Mushtakova S., Kraskova T. and Gumenyuk A.: Zh. Analit. Khim., 1988, 43(11), 2014.
[18] Lurye Yu.: Spravochnik po Analiticheskoy Knimiyi. Khimiya, Moskwa 1989.
[19] Bonishko O.: PhD thesis, Lviv 2008.
[20] Pirogov A. and Havel J.: J. Chromatogr. A., 1997, 772, 347.
[21] Zhang H.-W., Jia L. and Hu Z.-D.: J. Chromatogr. A., 1995, 704, 242.