Volume 5, Number 2, 2011

In this Number

(21 papers)
Alexey Voskoboynik, Galina Berest, Dmitriy Skorina, Alexander Karpenko and Sergey Kovalenko
Ana Ribeiro, Artur Valente and Victor Lobo
Galyna Mykhalyna and Teodoziya Vrublevska
Jimsher Aneli, Gennady Zaikov and Omar Mukbaniani
Viviane Escocio, Volker Altstadt, Leila Visconte, Mariana de Carvalho and Regina Nunes
Zukhra Amirshikhova, Georgiy Kozlov, Gasan Magomedov and Gennady Zaikov
Vasyl Dutchak, Olena Astakhova and Leonid Kvitkovsky
Myroslav Sanytsky, Khrystyna Sobol, Mychailo Shcturmay and Olga Khymko
Evgen Kobylyansky, Oleg Mishchuk and Yuri Ishchuk