Volume 5, Number 2, 2011

In this Number

(21 papers)

Alexey Voskoboynik, Galina Berest, Dmitriy Skorina, Alexander Karpenko and Sergey Kovalenko

Ana Ribeiro, Artur Valente and Victor Lobo

Galyna Mykhalyna and Teodoziya Vrublevska

Jimsher Aneli, Gennady Zaikov and Omar Mukbaniani

Viviane Escocio, Volker Altstadt, Leila Visconte, Mariana de Carvalho and Regina Nunes

Zukhra Amirshikhova, Georgiy Kozlov, Gasan Magomedov and Gennady Zaikov

Vasyl Dutchak, Olena Astakhova and Leonid Kvitkovsky

Myroslav Sanytsky, Khrystyna Sobol, Mychailo Shcturmay and Olga Khymko

Evgen Kobylyansky, Oleg Mishchuk and Yuri Ishchuk